Masarykova univerzita a společnost Elmarco otevřely novou laboratoř

Společnou laboratoř pro výzkum a vývoj nových metod výroby nanovláken otevřela Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Elmarco, s.r.o. z Liberce. Laboratoř v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity bude sloužit pro výzkum nanotechnologií i pro specializovanou praktickou výuku napříč přírodovědnými a technickými obory.

Biotechnologie


Pracoviště se bude specializovat na elektrostatické zvlákňování polymerů (technologie NanospiderTM) a aplikaci plazmové chemie (technologie tzv. plazmové tužky). Technologie NanospiderTM používá unikátní patentovaný beztryskový způsob vytváření „pavučiny“ z nanovláken. Plazmová tužka pak mění vytvořenou pavučinu v superpavučinu. Vláknům propůjčí nové vlastnosti jako třeba nesmáčivost nebo naopak vysokou smáčivost, nehořlavost i chemickou odolnost atd.

„Unikátnost laboratoře a jejího přístrojového vybavení je dána propojením dvou ryze českých patentovaných technologií a zařízení, které výrazně zasáhly do rozvoje a současných trendů v oblasti nanotechnologií,“ řekl vedoucí nové laboratoře Miloš Klíma z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

Elmarco poskytlo svou původní patentovanou technologii NanospiderTM a potřebné know-how včetně přístrojového vybavení, především laboratorní stroj NS LAB 500 s externím převíjením za přibližně tři miliony korun. Masarykova univerzita zajistila úpravu potřebných prostor, základní laboratorní vybavení a technické zázemí v hodnotě půl milionu korun. Vkladem Masarykovy univerzity je také původní patentovaná technologie plazmových trysek, tzv. plazmová tužka.
Nová laboratoř byla vybudována v rámci projektu ministerstva průmyslu a obchodu TIP FRTI1/235, zaměřeného na zlepšení užitných vlastností nanovláken. Finanční prostředky z tohoto projektu a spolupráce s průmyslovými partnery by měly do budoucna umožnit vybavení laboratoře dalšími speciálními přístroji a technologiemi z oblasti nanotechnologií. Hlavní předností společné laboratoře je přímá podpora nanotechnologie, coby jedné z nejprogresivnějších oblastí znalostní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou produkce. Spolupráce umožní také využít vysoký vědecko-výzkumný potenciál univerzit, jeho efektivní komercializaci a současně přispěje k dalšímu rozvoji výuky.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...