Lomax

Masarykova univerzita otevřela univerzitní kampus

Slavnostním otevřením závěrečné etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice završila Masarykova univerzita osm let trvající program rozvoje své materiálně technické základny. Moderní areál pro výuku, výzkum a vývoj za pět miliard korun je největší investicí v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Špičkově vybavené výukové a laboratorní prostory budou sloužit pěti tisícům studentů a tisícovce akademických a vědeckých pracovníků lékařské a přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií.
Nově postavený univerzitní kampus se již stal základem nové městské čtvrti a v budoucnu by se díky připravovaným projektům financovaným ze strukturálních fondů Evropské unie měl stát i centrem excelentní vědy.
Kampus Masarykovy univerzity tvoří celkem 24 výukových a výzkumných pavilonů. Součástí je informační centrum s knihovnou a studovnami, výukové centrum s aulou a posluchárnami a sportovní hala.
Do nově postaveného areálu se postupně přestěhovala většina neklinických pracovišť lékařské fakulty. V historické budově na Komenského náměstí zůstaly pouze stomatologické obory a některé obory nelékařské. Z přírodovědecké fakulty zatím využívají nový areál nejvíce studenti a pedagogové z oborů biologie, chemie a biochemie, kteří mají k dispozici i společné výukové laboratoře. Od loňského podzimu sídlí v kampusu i fakulta sportovních studií. Sportovní hala se čtyřmi tělocvičnami slouží také pro výuku tělesné výchovy studentů ostatních fakult a pro výkonnostní i zájmový sport.
Univerzitní kampus je krytou lávkou propojen s Fakultní nemocnicí Bohunice, se kterou Masarykova univerzita úzce spolupracuje v oblasti výzkumu a kde se také odehrává klinická výuka mediků.

Náklady na stavbu celého kampusu (včetně rekonstrukce objektu MEDIPO III, který univerzita získala v devadesátých letech) činí 5,159 miliardy korun, z toho dotace poskytnutá ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva školství je 2,694 miliardy korun. Dalších 1,775 miliardy korun poskytl stát formou návratné finanční výpomoci, kterou bude Masarykova univerzita vracet v pravidelných splátkách v letech 2011 až 2030. Část prostředků na poskytnutí státní dotace a návratnou finanční výpomoc získal stát z účelové půjčky Evropské investiční banky ve výši 95 milionů eur na období 25 let. Téměř 297 milionů korun poskytlo město Brno na inženýrské sítě a technickou infrastrukturu.
„Masarykova univerzita spolufinancovala výstavbu kampusu z vlastních zdrojů, a to v rozsahu 393 milionů korun. Spolu s návratnou finanční výpomocí představuje podíl Masarykovy univerzity na financování kampusu 34,4 % celkových nákladů, což je v českém vysokém školství zcela ojedinělé,“ uvedl kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.
Generálním projektantem univerzitního kampusu je společnost A PLUS, a.s. Funkci manažera projektu a technického dozoru investora UKB zastávala až do roku 2008 společnost Bovis Lend Lease, a.s., následně převzala roli technického dozoru investora společnost Arch.Design, s. r. o.


Související články: