Masarykova univerzita otevřela univerzitní kampus

Slavnostním otevřením závěrečné etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice završila Masarykova univerzita osm let trvající program rozvoje své materiálně technické základny. Moderní areál pro výuku, výzkum a vývoj za pět miliard korun je největší investicí v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Špičkově vybavené výukové a laboratorní prostory budou sloužit pěti tisícům studentů a tisícovce akademických a vědeckých pracovníků lékařské a přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií.
Nově postavený univerzitní kampus se již stal základem nové městské čtvrti a v budoucnu by se díky připravovaným projektům financovaným ze strukturálních fondů Evropské unie měl stát i centrem excelentní vědy.
Kampus Masarykovy univerzity tvoří celkem 24 výukových a výzkumných pavilonů. Součástí je informační centrum s knihovnou a studovnami, výukové centrum s aulou a posluchárnami a sportovní hala.
Do nově postaveného areálu se postupně přestěhovala většina neklinických pracovišť lékařské fakulty. V historické budově na Komenského náměstí zůstaly pouze stomatologické obory a některé obory nelékařské. Z přírodovědecké fakulty zatím využívají nový areál nejvíce studenti a pedagogové z oborů biologie, chemie a biochemie, kteří mají k dispozici i společné výukové laboratoře. Od loňského podzimu sídlí v kampusu i fakulta sportovních studií. Sportovní hala se čtyřmi tělocvičnami slouží také pro výuku tělesné výchovy studentů ostatních fakult a pro výkonnostní i zájmový sport.
Univerzitní kampus je krytou lávkou propojen s Fakultní nemocnicí Bohunice, se kterou Masarykova univerzita úzce spolupracuje v oblasti výzkumu a kde se také odehrává klinická výuka mediků.

kampus1_1_2.JPG

Náklady na stavbu celého kampusu (včetně rekonstrukce objektu MEDIPO III, který univerzita získala v devadesátých letech) činí 5,159 miliardy korun, z toho dotace poskytnutá ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva školství je 2,694 miliardy korun. Dalších 1,775 miliardy korun poskytl stát formou návratné finanční výpomoci, kterou bude Masarykova univerzita vracet v pravidelných splátkách v letech 2011 až 2030. Část prostředků na poskytnutí státní dotace a návratnou finanční výpomoc získal stát z účelové půjčky Evropské investiční banky ve výši 95 milionů eur na období 25 let. Téměř 297 milionů korun poskytlo město Brno na inženýrské sítě a technickou infrastrukturu.
„Masarykova univerzita spolufinancovala výstavbu kampusu z vlastních zdrojů, a to v rozsahu 393 milionů korun. Spolu s návratnou finanční výpomocí představuje podíl Masarykovy univerzity na financování kampusu 34,4 % celkových nákladů, což je v českém vysokém školství zcela ojedinělé,“ uvedl kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.
Generálním projektantem univerzitního kampusu je společnost A PLUS, a.s. Funkci manažera projektu a technického dozoru investora UKB zastávala až do roku 2008 společnost Bovis Lend Lease, a.s., následně převzala roli technického dozoru investora společnost Arch.Design, s. r. o.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...