Masarykova univerzita převádí do praxe patent k úspěšnějšímu řešení neplodnosti

Brno, 31. ledna 2023 - Přeshraniční spolupráce celkem čtyř stran – tří univerzit a jednoho start-upu – přinesla závěrem roku 2022 Masarykově univerzitě výrazný úspěch na poli transferu technologií. Smlouva v hodnotě 441 tisíc eur umožní dostat do praxe novou technologii, která podstatně zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění.

spermie oplodneni

Problém neplodnosti ročně postihuje přes 48 milionů párů po celém světě. Týká se hlavně žen nad 40 let, kterým se s věkem snižují šance na otěhotnění i prostřednictvím umělého oplodnění. Díky vědeckému výzkumu na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Univerzitě Komenského v Bratislavě, brněnské Masarykově univerzitě a následnému finančnímu vstupu české holdingové skupiny FABA Capital dochází k zásadnímu pokroku v úspěšnosti asistované reprodukce metodou IVF (in vitro fertilizace) a její přiblížení do komerčního světa.

IVF je dosud nejefektivnějším způsobem léčby neplodnosti. Pro úspěšný proces je klíčová souhra několika okolností, například výběr vhodných embryí. Nová technologie chráněná patentovou přihláškou identifikuje nové miRNA molekuly využitelné v predikci. „Zjednodušeně řečeno, technologie je součástí diagnostického testu, který předpoví aktuální připravenost žen na proceduru umělého oplodnění a společně s unikátním způsobem výběru vhodného embrya tím zvýší úspěšnost celého proces,“ říká docentka Miroslava Rabajdová z Ústavu lékařské a klinické biochemie univerzity v Košicích.

Prezentovaná inovativní technologie spočívá v neinvazivním odběru biologického materiálu bez jakéhokoliv poškození embrya. „Jako vhodný přístup se ukázalo analyzovat získané miRNA molekuly v kombinaci jako biomarkery. Molekuly jsou tak schopné napomoct v personalizované medicíně při predikci úspešnosti IVF skrze výběr vhodného embrya,” vysvětluje docentka Katarína Šoltys z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského a dodává: „Věřím, že kombinace molekulárních metod a využití umělé inteligence v biomedicíně dokáže přinést lepší zdravotní péči a vyšší kvalitu života nejen pro mnohé neplodné páry, ale i pro nás všechny.”

Část experimentálního výzkumu se odehrála také v laboratořích Masarykovy univerzity. „K výzkumu jsem byl přizván, abych poskytl svoje zkušenosti z oblasti studia a vysokokapacitních analýz molekul miRNA v klinickém materiálu. Podíleli jsme se rovněž na realizaci vlastních sekvenačních analýz a experimentálním designu s cílem posunout technologii z úrovně experimentu směrem k možnému aplikačnímu využití,“ uvedl profesor Ondřej Slabý ze Středoevropského výzkumného institutu (CEITEC) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Díky zprostředkování technologie do aplikační sféry se univerzity staly významnou součástí řešení společenského problému neplodnosti, která ročně postihuje desítky milionů párů po celém světě. „Je velmi důležité, aby univerzity na poli výzkumu spolupracovaly a akademické poznatky propojovaly s komerčním sektorem. Právě to je základem řešení celospolečenských problémů, jak dokazuje případ nové technologie IVF,“ komentoval převod práv k vynálezu inovativní technologie prorektor Masarykovy univerzity Martin Kvizda.

K podpisu smlouvy o převodu duševního vlastnictví na start-up FETUS, IVF a.s. došlo 20. prosince 2022 mezi čtyřmi smluvními stranami. Úkolem start-upu, který je součástí skupiny FABA Capital, je nyní komercializace projektu v rámci IVF embryo transferů. „Vstupem do tohoto projektu chceme celosvětově snížit počet nechtěných potratů a zvýšit šanci rodinám, které se chtějí rozrůst o zdravého potomka. Celkový proces léčby neplodnosti je velmi náročný na psychiku a při prvním nevydařeném transferu má neúspěch velké nežádoucí dopady na případné další pokusy. Je nám ctí být součástí zrození nových životů se šťastným příběhem,“ dodává Robert Flocius, CEO skupiny FABA. V rámci komercializace akademických a univerzitních projektů byl jako součást spolupráce založen nový inkubátor fabaincube.

Nová technologie IVF poprvé zaujala veřejnost na Transfera Technology Day 2020, soutěži pořádané národní platformou Transfera.cz. Cílem soutěže je nasměrovat vědecké projekty s komerčním potenciálem k propojení s byznysovou komunitou. Následně technologie bodovala také na Slovensku, kde původci v roce 2021 obdrželi Cenu za transfer technologií v kategorii Inovace. „I v případě této technologie se ukázalo, že klíčové je aktivní hledání a využívání možností kontaktu s byznysovým prostředím. Úspěch v soutěžích stál na začátku procesu dohody o převodu duševního vlastnictví. Za transferová pracoviště máme radost, že se celý proces podařilo úspěšně dokončit a technologie je nyní připravena k využití v praxi,“ sdělila na závěr Jana Daňková, business development manažerka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity, které pomohlo zajistit první kontakt s investorem.

Zdroj: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...