Letošní Milostivé léto opět pomůže občanům s exekucemi

Brno, 27. června 2023 – Česká vláda pokračuje v boji proti exekucím. Pokud se lidé ocitají v dluhové pasti, ovlivňuje to negativně nejen jejich osobní život, ale i celou společnost. Proto stát po lidoveckém Milostivém létě I. a II. navazuje další akcí, které se prozatím Milostivé léto nedotklo.

soud kladivko

Opět dlužníkům umožní zaplatit pouze jistinu dluhu. Úroky z prodlení, poplatky a penále jim stát odpustí. Týká se to například dluhů na sociálním pojištění, u finanční a celní správy či na soudních poplatcích nikoli soudních exekucí.

„Princip Milostivého léta zůstává stále stejný, a to jak u zákona z Ministerstva financí, tak i z Ministerstva práce a sociálních věcí. Tedy povinností dlužníka bude zaplatit plně dlužné pojistné, resp. daně, a to jednorázově v zákonem stanoveném období. Současně umožníme i obcím a městům přijmout své vlastní veřejnoprávní vyhlášky, kterými budou moci použít stejný princip u svých dlužníků. Využili jsme naše zkušenosti z předchozího Milostivého léta I. a II. U nich byly ale poměrně striktní podmínky a vztahovaly se pouze na pohledávky vymáhané soudními exekutory. Navíc se pojistné Milostivé léto nově týká i právnických osob. Prodloužili jsme také čas na splácení dluhu. Nově tak místo tří měsíců budou mít občané možnost si zažádat o odpuštění dluhů až pět měsíců,“ uvedla poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL), která se podílela na přípravě letošního Milostivého léta.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by se toto mimořádné odpuštění mělo týkat zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Prominuté penále by mohlo dosáhnout částky 17,5 miliardy korun. Akce se týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022. Potenciální zájemce musí v období od 1. července do 30. listopadu 2023 dlužné pojistné uhradit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ). Návrh zákona připouští platbu dlužného pojistného též ve splátkách.

Novela se týká také některých dluhů u finanční a celní správy, Ministerstva financí, soudů a vězeňské služby. Jednorázově zaniknou nedoplatky na dani nedosahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. Také u Ministerstva financí se akce týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022.

„Lidovecké Milostivé léto není morálním hazardem. Je výhodné pro všechny strany. Dlužníci se zbaví finanční případně správních exekucí, a naopak se státu vrátí dlužné sumy a ubude administrativy. Čeká nás třetí rok s lidoveckým milostivým létem. Významnou věcí je také možnost pro zastupitelstva obcí, měst a krajů se k akci připojit s dluhy u místních poplatků. Jen je nutné usnesením zastupitelstva toto schválit do 30. září tohoto roku,“ dodala poslankyně Jílková.

K Milostivému létu by se mohli připojit také v Brně. Je proto zřízeno hned několik poradenských zařízení.
„Nový zákon bude mít pozitivní sociální dopady na rodiny a na sociálně slabší osoby. Chtěl bych tak vyzvat občany, aby se nebáli a zažádali o odpuštění penále. V Brně se mohou občané poradit v Občanské poradně Brno, Diecézní charitě Brno nebo Poradně dialog. Zároveň si můžou občané zjistit stav exekucí v Centrální evidenci exekucí. Doporučuji se také obrátit na dluhovou linku Milostivého léta nebo na help-linku Člověka v tísni. Existuje také možnost přispět a darovat tak libovolný finanční obnos některým dlužníkům skrze SOS sbírku. Během obou předchozích kol Milostivého léta se na účtech sešlo více než 24 milionů korun. Doufám, že se i letos zapojí velký počet dlužníků, okomentoval možnosti dlužníků v Brně radní města Filip Chvátal (KDU-ČSL).

V Brně disponují konkrétními čísly o obou kolech Milostivého léta. „Celkově bylo v rámci obou kol zastaveno 194 exekucí. Dlužníkům bylo odpuštěno 104 tisíc korun a jistina ze zastavených exekucí uhrazená ve prospěch města Brna činila 1,9 milionů korun. Efekt Milostivého léta byl ovlivněn skladbou pohledávek města Brna, kdy většina je z přenesené působnosti s žádným, případně zanedbatelným příslušenstvím, tedy paušálními náklady o 100 korunách,“ upřesnil statistiky radní Chvátal.

Lidovci by chtěli odpustit místní poplatek za odpady. Projednají to na Radě města Brna. „Chtěli bychom se zapojit do dalšího kola Milostivého léta. Letos se můžeme jako město Brno k akci připojit s dluhy u místních poplatků. Rádi bychom prosadili, abychom mohli dlužníkům odpustit penále poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který spravuje Odbor životního prostředí. V koalici to máme projednané a tento bod zařadíme na zastupitelstvo města Brna v září. Díky tomu, že je prodloužený čas podávání žádostí až do listopadu, tak by měli mít občané čas na vyřízení žádostí stejně jako před tím, a to tři měsíce,“ uzavřel Chvátal.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF