Informační kampaň města má posílit povědomí o možnosti zbavit se exekucí

Brno, 18. ledna 2022 - Projekt Milostivé léto, který lidem umožňuje zbavit se exekucí, vrcholí. Město Brno proto připravilo informační kampaň. Dlužníci mají čas ještě do 28. ledna.

smutna rodina exekuce

„Krátce před vánočními svátky jsem ubezpečil veřejnost a média, že na leden připravíme informační kampaň, jejímž cílem bude zvýšení povědomí o akci Milostivé léto. Vše již běží, a my tak máme možnost všechny, jež tíží závazky vůči veřejnému sektoru a s nimi související exekuce, znovu upozornit, že do 28. ledna 2022 mohou zaplatit pouze dlužnou jistinu a jednorázový poplatek exekutorovi,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Lednová kampaň si klade za cíl, s ohledem na zvolenou strategii, oslovit širokou veřejnost. „Běží spoty v brněnském a jihomoravském vysílání stanic Hitrádio City, Rádio Blaník, Rádio Krokodýl, Rádio Beat a Evropa 2. V městských částech Brno-jih, Brno-Líšeň, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-střed, Brno-Vinohrady a Brno-Židenice je umístěno celkem 19 velkoplošných reklam v citylight vitrínách a do vnitřních reklamních ploch tramvají a trolejbusů Dopravního podniku města Brna bylo dodáno 100 kusů letáků formátu A4, další letáčky jsou k dispozici v naší poradně Socio Info Point na Kolišti a v Informačním středisku Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí,“ vyjmenoval Tomáš Koláčný a dodal: „Navíc byl také na webu města umístěn reklamní banner, který odkazuje na web milostiveleto.cz provozovaný neziskovou organizací Člověk v tísni, která byla jako celostátní koordinátor pomoci o naší aktivitě informována.“

„Ještě v minulém roce zaslal bytový odbor informativní dopisy všem dlužníkům ve své gesci a jsem rád, že porada vedení města schválila, že i ostatní odbory MMB budou nyní u pohledávek v samostatné působnosti postupovat obdobně,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

V případě Magistrátu města Brna je evidováno celkem 8 849 exekucí, tedy případů, kdy může dlužník využít možností, jak svoje závazky díky Milostivému létu vyřešit. Pohledávky související se samostatnou působností byly městu přiznány soudem, typicky jde například o dluhy ze smluvních vztahů. V přenesené působnosti se jedná zejména o pohledávky sankční povahy, tedy o pokuty uložené za porušení zákonem stanovené povinnosti, u kterých neběží další úroky. Všechny dlužníky magistrát postupně obesílá dopisem, výjimkou jsou ti, kteří mají takzvanou úřední adresu na Husově 5 – jejich obesílání by bylo zcela bez efektu. Proto město na frekventovaných místech v tomto objektu umístilo informační plakáty ve formátu A3.

Mezi další již realizované kroky města patří:

  • informování prostřednictvím webových stránek města Brna;
  • informování prostřednictvím poradny Socio Info Point a jejího newsletteru adresovaného poskytovatelům sociálních služeb, odborné veřejnosti a klientům sociálních služeb;
  • zaslání informačního dopisu starostům všech 29 městských částí.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články: