Dny elektronové mikroskopie přiblíží Brno coby velmoc mikrosvěta

Brno, 9. května 2017 - Zhruba 30 % světové produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna. Nikde v Evropě se nevyskytuje taková koncentrace firem a vědeckých ústavů v tomto oboru a díky tomu je dnešní Brno unikátní metropolí elektronové mikroskopie. Dny elektronové mikroskopie v Brně ve dnech 15.–21. května nabízí veřejnosti jedinečnou možnost návštěvy těchto pracovišť a seznámení se s principem fungování elektronového mikroskopu.

bakterie elektronovy mikroskop

Letos je tomu přesně 70 let, kdy byly do Československa v rámci poválečné pomoci dodány první dva elektronové mikroskopy, výrobky americké firmy RCA. Na základě těchto „vzorových“ mikroskopů pak byl v Brně vytvořen v roce 1951 první československý mikroskop, zejména zásluhou týmu profesora Aleše Bláhy tvořeného studenty Arminem Delongem, Vladimírem Drahošem, Ladislavem Zobačem a konstruktérem Janem Speciálným. V roce 1954 přišli brněnští odborníci s novým prototypem stolního elektronového mikroskopu Tesla BS 242, který zaujal světovou odbornou veřejnost a na výstavě EXPO 1958 v Bruselu získal zlatou medaili.

Během dvaceti let bylo podnikem Tesla vyrobeno přes tisíc kusů tohoto přístroje, které zamířily do mnoha zemí světa. K 1. lednu 1957 byl založen Ústav přístrojové techniky Československé Akademie věd v Brně, jehož dlouholetým ředitelem se později stal prof. Ing. Armin Delong, DrSc., který se významně podílel na rozvoji oboru elektronové mikroskopie v Brně.

„Osobně vnímám elektronovou mikroskopii nejen z pohledu jejího vědeckého významu a důležitosti pro Brno, ale také jako ukázku toho, v čem je naše město silné a co by se mělo dále maximálně rozvíjet a podporovat. Tím myslím spolupráci mezi vědeckými institucemi, vysokými školami a státním i soukromým sektorem vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti i renomé našeho regionu,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Dnes do světa míří více než 90 % přístrojů vyrobených v Brně. Na jejich produkci se podílí tři společnosti: Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments. Tyto mikroskopy jsou využívány mimo jiné ve špičkových výzkumných institucích – v rámci Brna v centru vědecké excelence CEITEC – kde slouží k analýze nanostruktur či výzkumu v biologii.

„Elektronová mikroskopie patří mezi pět prioritních oborů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Více než třicet procent všech elektronových mikroskopů na světě je vyrobeno v Brně. Jedná se o stěžejní specializaci a unikát, kterým se město profiluje v Česku i v zahraničí,“ sdělil Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna.

Současně s programem pro veřejnost se uskuteční také exkurze určené pro střední školy, jejichž účelem je především motivovat mládež ke studiu technicky zaměřených a přírodovědných oborů. Zajímavým projektem je například kroužek elektronové mikroskopie na Biskupském gymnáziu Brno, který funguje od roku 2014. V rámci tohoto kroužku se studenti seznamují se základními principy a obsluhou elektronového mikroskopu, který jim byl k těmto účelům dlouhodobě zapůjčen. Škola si také připravila své vlastní učební texty elektronové mikroskopie.

Součástí programu je dále pásmo přednášek se zajímavými osobnostmi z oboru či projekce filmů na brněnské hvězdárně. Účast na aktivitách programu je zdarma nebo za symbolické vstupné.

Zdroj: MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF