Seznam osobností, kterým udělil prezident Klaus státní vyznamenání

Praha, 28. října 2011 (MEDIAFAX) - U příležitosti vzniku samostatného Československa prezident Václav Klaus ocenil vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých osobností a udělil či propůjčil jim státní vyznamenání.

 

 

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny brig.gen. v.v. Mikuláši Končickému za zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Generál Mikuláš Končický vstoupil jako dobrovolník v roce 1944 do československého armádního sboru v Sovětském svazu a jako velitel tanku se zúčastnil Karpatsko-dukelské a Jaselské operace a podílel se na osvobození Ostravy a Prahy. Po válce patřil mezi naše špičkové vojenské odborníky v oblasti tankové techniky. V roce 1970 byl za svůj odmítavý postoj k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy z armády propuštěn. Je nositelem mnoha vysokých našich i zahraničních vojenských vyznamenání. Jako aktivní funkcionář Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny plk. v.v. Janu Velíkovi za zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Plukovník Jan Velík prošel v řadách sovětské armády a československého armádního sboru boji na východní frontě od Kurska až po osvobození naší vlasti. Po válce byl v roce 1949 propuštěn z armády a dlouhá léta byl totalitním režimem pronásledován. Po srpnu 1968 vrátil jako výraz nesouhlasu s okupací naší země na sovětské velvyslanectví všechna vyznamenání, která v SSSR za své válečné hrdinství obdržel. Rehabilitován a povýšen byl až v roce 1990. Letos oslavil devadesáté narozeniny.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny plk. v.v. Václavu Djačukovi za zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Plukovník Václav Djačuk uprchl po okupaci Československa do Sovětského svazu, kde byl zatčen a tři roky strávil v pracovních táborech. Poté se přihlásil do vznikající československé bojové jednotky v Buzuluku, stal se pilotem a v rámci Ostravské operace se aktivně podílel na osvobozování Československa. V roce 1949 byl z armády propuštěn a rehabilitace se dočkal až v roce 1990. Je nositelem vysokých vojenských vyznamenání.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka PhDr. Dagmar Lieblové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Dr. Dagmar Lieblová patří k obětem nacistické genocidy židů. Jako dítě prošla několika nejstrašnějšími nacistickými vyhlazovacími tábory, v Osvětimi ztratila celou svou rodinu. Je jednou ze zakladatelek a dlouholetou předsedkyní Mezinárodního sdružení Terezínská iniciativa, jehož posláním je všestranná péče o bývalé vězně koncentračních táborů a osoby pronásledované nacismem. Svou mimořádnou veřejnou aktivitou a přednáškovou činností se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy nevymizelo z naší paměti.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Vladimíru Lopaťukovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Vladimír Lopaťuk strávil na počátku 50. let tři roky v tzv. pomocných technických praporech, v nichž komunistický režim v armádě internoval a formou nucených prací perzekvoval osoby, jež označil za politicky nespolehlivé. Od roku 1989 se všestranně angažuje za morální, politickou a společenskou rehabilitaci bývalých příslušníků PTP. Je dlouholetým předsedou Ústřední rady Svazu Pomocných technických praporů a Vojenských táborů nucených prací a předsedou Konfederace vojenských táborů nucených prací střední a východní Evropy, jejíž vznik inicioval.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Karlu Páralovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Karel Páral byl za svůj otevřený odpor proti nastupující komunistické totalitě v roce 1949 zatčen a odsouzen k 16 letům žaláře, z nichž 11 let strávil v uranových dolech. V roce 1968 založil v Hradci Králové Klub K 231 a byl zvolen jeho předsedou, čímž si vysloužil v následujících letech další pronásledování. V roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra a Konfederace politických vězňů, jíž byl 10 let krajským předsedou. Přestože letos oslavil devadesáté narozeniny, je stále veřejně aktivní. Díky jeho iniciativě byl v Hradci Králové postaven památník obětem komunistického násilí.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Anně Magdaleně Schwarzové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Anna Magdalena Schwarzová zažila pro svůj židovský původ nacistické pronásledování, jež na rozdíl od členů své rodiny přežila, a jako katolička a řádová sestra perzekuci komunistickou. V roce 1953 byla jako členka protistátní skupiny odsouzena na 11 let vězení. Po roce 1968 se angažovala v aktivitách katolického disentu, spolupracovala s Chartou 77 a Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a byla režimem trvale pronásledována. V roce 1985 se uchýlila do kláštera v polském Krakově a jako nežádoucí osoba byla zbavena našeho občanství, které jí bylo navráceno až po listopadu 1989. Letos se dožila devadesáti let, avšak stále z krakovského kláštera udržuje kontakt s českým prostředím.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Ladislavu Suchomelovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Ladislav Suchomel se po únoru 1948 zapojil do protikomunistického odboje. Nejprve roznášel letáky, později se stal členem skupiny, která podnikala akce proti funkcionářům KSČ. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 19 let těžkého žaláře. 14 let strávil v uranových dolech a i po propuštění byl neustále šikanován Státní bezpečností. Nikdy se však nedal zlomit a vždy zůstal věrný svým pevným křesťanským zásadám. Po roce 1989 aktivně pracuje v Konfederaci politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Ing. Františku Suchému za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Ing. František Suchý zažil hrůzy nacistického i komunistického teroru. Za války se zasloužil o uchování záznamů o osudu řady nacisty popravených českých vlastenců, po válce sám pykal za účast v protikomunistickém odboji. V roce 1952 byl za špionáž a velezradu odsouzen k 25 letům žaláře. Ve věznicích strávil do svého propuštění 12,5 roku. Rehabilitace se dočkal až po roce 1989.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Marii Škarecké za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Marie Škarecká je politická vězenkyně z 50. let. Jako členka křesťanského společenství působícího na jižní Moravě distribuovala církevní samizdatovou literaturu a poskytovala úkryt pronásledovaným lidem, kteří prchali za hranice. V roce 1951 byla zatčena a odsouzena na 7 roků. Podmínečně propuštěna byla v roce 1955. Po listopadu 1989 spoluzakládala Konfederaci politických vězňů a byla dlouhá léta její aktivní členkou.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství Davidu Sukačovi in memoriam za záchranu lidského života s nasazením vlastního života.

Dne 1.8.2010 se šestnáctiletý David Sukač obětavě vrhl na pomoc tonoucímu kamarádovi, kterého při koupání v řece Ostravici v Ostravě-Hrabové strhl vodní vír. Podařilo se mu tonoucího zachytit, a díky této pomoci bylo možné chlapce zachránit. Sám však byl vírem stržen a utonul. Přes své mládí projevil mimořádnou obětavost a odvahu, přispěl k záchraně života svého kamaráda a sám při tom zaplatil svým životem.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. MUDr. Janu Černému, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Profesor Jan Černý je světově uznávaný odborník a osobnost české kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Má významnou zásluhu mimo jiné na zavedení transplantace jater a srdce do klinické praxe. Je profesorem Masarykovy university v Brně. Dlouhá léta působil jako ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie a jako předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, členem řady vědeckých společností a držitelem mnoha odborných ocenění. Letos se dožil 70 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ing. Zbyňku Frolíkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Ing. Zbyněk Frolík je úspěšný český podnikatel, zakladatel a generální ředitel firmy Linet, která se pod jeho vedením stala jedním ze světových výrobců zdravotnické techniky, kterou vyváží do více než 90 zemí celého světa. Patří mezi nejuznávanější osobnosti českého podnikatelského světa, je nositelem prestižních titulů Podnikatel roku 2003 a Manažer roku 2009. Díky inovacím nemocničních lůžek, které jeho firma vyrábí, se daří zlepšovat zdravotnickou a ošetřovatelskou péči po celém světě.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. PhDr. Martinovi Hilskému, CSc. za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Prof. Martin Hilský je vynikající český anglista, shakespearolog, překladatel a profesor anglické literatury na FFUK v Praze. Mimořádného uznání se dočkaly především jeho vynikající překlady Shakespearových dramat, jež žijí na českých divadelních scénách. Je autorem řady odborných děl a esejů o britské a americké literatuře. Za své vědecké a překladatelské dílo obdržel mnoho našich i zahraničních ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. Dr. Janu Kruliši-Randovi za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Jan Kruliš-Randa je český vlastenec, manažer a vysokoškolský učitel, který se celý svůj život, jehož větší část strávil v exilu, angažuje pro naši zemi. Jako účastník protestu studentů proti únorovým událostem v roce 1948 byl režimem pronásledován a o rok později uprchl do zahraničí. Jako národohospodář, vysokoškolský profesor a manažer působil v Německu, USA a především ve Švýcarsku. Spolupracoval s protikomunistickým exilem, krajanskými spolky a významně se angažoval ve prospěch českých posrpnových emigrantů. Po roce 1989 pomáhá českým vysokým školám a věnuje se podpoře jejich studentů. Letos se dožil 85 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Dr. Jiřímu Kuklovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Dr. Jiří Kukla je uznávaný americký geolog a klimatolog českého původu. Svou vědeckou dráhu zahájil v ČSAV. V roce 1971 zůstal v USA a působil na Kolumbijské univerzitě. Ve své vědecké práci se zabývá vývojem klimatických změn ve čtvrtohorách a klíčovým vlivem působení Slunce na změny globálního klimatu. Svými názory a vědeckým dílem ovlivnil v devadesátých letech veřejnou diskusi v USA i ve světě o problematice globálního oteplování.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. PhDr. Petru Piťhovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Petr Piťha je český katolický kněz, vědec a politik. V letech 1992 – 94 zastával post ministra školství ČR. Je významnou osobností naší bohemistiky a pedagogiky a patří k zakladatelům české matematické lingvistiky. Ve svém rozsáhlém vědeckém a publicistickém díle se věnuje i životopisům významných osobností naší církevní historie, otázkám výchovy, vzdělání a vývoje našeho školství. Za svou odbornou i veřejnou aktivitu získal řadu ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Raškovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Jiří Raška je legendou českého skoku na lyžích. Na Olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968 získal pro Československo vůbec první zlatou medaili ze zimních olympijských her. Vedle úspěchů na olympijských hrách se prosadil i na mistrovstvích světa a zvítězil v mnoha dalších prestižních závodech. Úspěšná byla i jeho kariéra trenéra reprezentace a mládeže. V roce 2003 byl v anketě Svazu lyžařů ČR zvolen českým lyžařem století. Letos se dožil 70 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Vladimíru Renčínovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Vladimír Renčín je jeden z nejvýznamnějších českých kreslířů, karikaturistů a ilustrátorů. Jeho humor a nadhled, obsažený v tisících kresbách, si získaly srdce široké veřejnosti. Desítky knih, jichž je autorem či ilustrátorem dokládají mimořádnou šíři jeho umělecké aktivity. Letos se dožívá 70 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Srncovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Jiří Srnec je zakladatel a dlouholetý ředitel Černého divadla, hudební skladatel, scénograf, režisér, herec a dramatik. Od počátku 60. let, kdy Černé divadlo založil, sklízí jeho umění a imaginace obdiv a uznání na celém světě. Jeho tvorbě se dostalo řady prestižních ocenění na významných divadelních festivalech všech kontinentů. Letos se dožil 80 let. Vzdor svému věku stále vystupuje na scéně a loni v Laterně magice nastudoval novou inscenaci.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Emilovi Viklickému za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Emil Viklický, klavírista a hudební skladatel, je vynikající osobností české jazzové scény. Od 70. let byl členem našich nejslavnějších jazzových formací, prosadil se jako skladatel i interpret a organizátor hudebního života. V letech 1991–95 byl prezidentem České jazzové společnosti. Ve své rozsáhlé tvorbě překračuje hudební žánry, je úspěšným autorem filmové hudby a věnuje se i soudobé vážné hudbě.

Jitka Zadražilová, foto: www.hrad.cz

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Kulturní akce v Brně

<<  Leden 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  810111213
14151620
2124252627
28293031   
Nejbližší akce
22.01. Salome (1905)..
23.01. SHOW stání - Stand-up comedy..
14.02. S batohem do Peru..
21.02. Agadir: Na strunách naděje, Teťana..
03.03. Benefiční koncert Police Symphony ..

upoutavka-restaurace3-FIN

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN