Moravské zemské muzeum získalo dvě významná ocenění

V osmém ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009, jejíž výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 13. května, získalo Moravské zemské muzeum v Brně dvě ocenění. Hlavní cenu Českého výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí) získal projekt Nejstarší umění střední Evropy autorů Karla Valocha a Oldřicha Neužila, který představil vůbec poprvé všechny originály uměleckých předmětů ze sbírek MZM, ale i z muzeí střední Evropy, staré až čtyřicet tisíc let. V kategorii Muzejní výstava roku získala třetí místo výstava Darwin, která připomínala dvousté výročí narození tohoto geniálního přírodovědce a 150. výročí vydání jeho slavného díla o evoluci.
   

Děti se budou učit, jak se chránit před úrazy

Děti z mateřských a základních škol se mohou v malém sále Břetislava Bakaly tento týden až do pátku 21. května poučit, jak se chránit před úrazy a jak postupovat, když dojde ke zranění. Vznikla tu totiž improvizovaná nemocnice plyšových zvířátek. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je upozornit děti zábavnou a nenásilnou formou na to, jak je důležité chránit své bezpečí, používat ochranné pomůcky, například helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení, a také dbát na rady dospělých. Dále chce poučit děti o tom, co mohou dělat, pokud se stane nehoda, a seznámit je s lékařským prostředím a vyšetřeními, aby z něj neměly obavy. Podle statistik jsou neúmyslné úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od jednoho roku do 14 let a dětská nehodovost v České republice patří k nejvyšším v Evropě.
   

Brno se stalo centrem Mezinárodního výzkumného fóra pro hygienu zvěřiny

Organizačním centrem Mezinárodního výzkumného fóra pro hygienu zvěřiny se stal Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Hlavním cílem je zajistit šíření odborných znalostí o hygieně zvěřiny a souvisejících hygienických rizik a podpořit rozvoj mezinárodní spolupráce v této oblasti. „Tato iniciativa vznikla jako výsledek mezinárodní vědecké konference Game Meat Hygiene in Focus, která byla spolu s dalšími partnery pořádána Institutem ekologie zvěře v červnu 2009 a jejímž hlavním tématem byla odborná diskuze nad problematikou zvěřiny,“ říká MVDr. Miroslav Vodňanský, vedoucí Institutu ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Jedním z kroků realizovaných na Institutu ekologie zvěře, jenž má zlepšit stav myslivosti u nás a také přiblížit zvěřinu veřejnosti jako potravinu s vysokou etickou a ekologickou hodnotou, je projekt Zvěřina – kvalita z přírody. Jeho součástí je zavedení známky kvality pro zvěřinu tak, aby si konečný konzument mohl být jistý, že zvěřina, kterou si zakoupil, je skutečně kvalitní kus masa, že zvěř byla humánně ulovena, z hlediska hygienických zásad po ulovení odborně ošetřena, že došlo k jejímu správnému zdravotnímu vyšetření a byla správně zchlazena a uchována před přímým prodejem konečnému zákazníkovi. Už letos na podzim by v rámci tohoto projektu měla být po celé ČR vytvořena síť restaurací, které budou nabízet pokrmy ze zvěřiny se známkou kvality. Připravuje se zavedení známky kvality i do obchodních řetězců.
   

Fakultní nemocnice otevřela spinální jednotku

Brněnská Fakultní nemocnice v pátek 7. května otevřela novou spinální jednotku pro léčbu pacientů s poškozenou míchou. Otevřením spinální jednotky bylo zakončeno budování jednoho z nejmodernějších traumacenter v České republice. Stálo více než 140 milionů korun, z nichž celých 98 milionů bylo hrazeno z dotace Ministerstva zdravotnictví. Nové pracoviště disponuje patnácti lůžky na spinální jednotce a sedmi na jednotce intenzivní péče. Obě jsou pak součástí Ortopedické kliniky FN Brno.
Spinální jednotka je vysoce specializované oddělení pro péči o spinální pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy, které patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně v České republice přibývá kolem 250 nových spinálních poruch, z nichž je asi dvě stě způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od dvaceti do čtyřiceti let.

   

Hvězdárna se v červnu uzavře kvůli rekonstrukci

Digitální expozice, moderní astronomické dalekohledy, pozorovatelny s výhledem na město, interaktivní výstavy, kvalitní návštěvnické zázemí – to všechno se chystá na vrcholu Kraví hory. Po několika letech příprav totiž Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně začíná realizovat projekt Přírodovědné exploratorium, jehož cílem je rekonstrukce a dostavba objektů hvězdárny tak, aby vytvořily jeden funkční celek. V rámci rekonstrukce hvězdárny dojde i k programovým změnám. Realizace projektu si vynutí uzavření všech provozních prostor. K tomu dojde v polovině června tohoto roku, aby se zrekonstruovaná a rozšířená hvězdárna opět veřejnosti otevřela na sklonku roku 2011.
Projekt Přírodovědné exploratorium představuje stavební investici v řádu 87 milionů korun, z toho 22 milionů vkládá statutární město Brno, zbytek přichází z evropských fondů. Patronem celé akce je Vladimír Remek – náš první a doposud jediný kosmonaut. Další informace o projektu jsou uvedeny na http://dostavba.hvezdarna.cz.

   

Ochutnat pivo můžete na Staré radnici

V pátek 21. května v 16 hodin budou na nádvoří Staré radnice slavnostně zahájeny pivovarské dny. Minulé ročníky akce nazvané „Radniční dny s malými pivovary“ pořádalo Brněnské kulturní centrum ve spolupráci se Svazem malých a nezávislých pivovarů. Letošní 11. ročník proběhne v součinnosti se společností K Brewery vlastnící sedm českých a moravských regionálních pivovarů.
V pátek 21. a v sobotu 22. května proběhne prezentace menších a středních pivovarů z Čech a Moravy, na jejichž produkty běžný spotřebitel nenarazí každý den, protože se jedná o značky především lokálního charakteru. Ukázky své obvyklé výroby, ale i pivní speciály do Brna přivezou jak blízký Pivovar Černá Hora, tak i více či méně vzdálené pivovary z Uherského Brodu, Jihlavy, Protivína, Hlinska v Čechách, Kláštera Hradiště nad Jizerou a Vysokého Chlumce.
Těšit se můžete na celkem patnáct pivních stánků, v každém z nich budete moci ochutnat jinou značku piva. Na čepu tak budou Vévoda a Démon (Pivovar Vysoký Chlumec), tmavá piva, ležáky i kvasničáky z Pivovaru Klášter, Patriot, Comenius, Extra a nefiltrovaný Kounic vídeňský ležák (Pivovar Janáček), Ježek 11 (i nefiltrovaný), Grand a Šenkovní (Pivovar Ježek), Schwarzenberg, Prácheňská Perla, nefiltrovaný Platan a Protivínský Granát (Pivovar Protivín), Natur, Klasik, Speciál a Standard (Pivovar Rychtář), v neposlední řadě také svrchně kvašený pšeničný ležák Velen, speciální světlé pivo s přídavkem medu Kvasar, nefiltrované výčepní pivo Moravské sklepní a borůvková Modrá luna (Pivovar Černá Hora) a samozřejmě také ležák Lobkowicz Premium a jeho nealkoholická varianta Lobkowicz Premium Nealko. Piva budou stát 20 – 25 Kč, Lobkowicz Premium pak 30 Kč.
Podobně jako loni se kulturní program soustředí na nádvoří Staré radnice, zatímco Radnická ulice bude určena výhradně pivním stánkům a stánkům s občerstvením.
   

Centrum pro rodinu a sociální péči připravilo speciální program

Konferencí Brno – město pro rodiny na radnici Brno-střed začal v pondělí 10. května Týden pro rodinu. Tuto akci pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči. Dveře Centra se otevřou veřejnosti – ve čtvrtek 13. května od 9 do 17 hodin je přichystána prohlídka prostor centra, návštěvníci se mohou seznámit s činností organizace, zhlédnout ukázku programů nebo promítání filmu Cesta k pozitivnímu rodičovství nebo si projít výstavu prací, které se účastnily soutěže Naše rodinná oslava.
Na sobotu 15. května od 14 do 18 hodin je připraven Den pro rodinu v Josefské 1. Na děti i dospělé čeká koloběžková jízda zručnosti s ukázkami různých typů koloběžek a odrážedel, které si zájemci mohou i vyzkoušet. Součástí programu bude také hra pro celou rodinu nebo výtvarná dílna. V 15.30 hodin přijde na řadu vyhlášení jihomoravských vítězů výtvarné a literární soutěže Naše rodinná oslava a od 16 do 17 hodin si především menší návštěvníci užijí maňáskové divadlo Ovečka z Tišnova, které zahraje hru Filipova dobrodružství aneb Země zdraví. Nad všemi akcemi Týdne pro rodinu převzal záštitu první náměstek primátora Daniel Rychnovský.
Sérii akcí zasvěcenou rodině připravila na květen také Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Na středu 12. května v 17 hodin je v ústřední knihovně v Kobližné 4 připraveno zahájení výstavy Jak se žije v mateřských centrech. O týden později, ve středu 19. května od 17 hodin se zde bude konat prezentace humanistického centra Narovinu o adopcích na dálku a zároveň začíná výtvarná dílna pro děti a soutěže s názvem Knihohraní. A 26. května zde budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže Co děláme rádi spolu. Pro rodiče s dětmi bude připraven i Knihovní pětiboj s překvapením na závěr. Do projektu se zapojily také pobočky Knihovny Jiřího Mahena.
   

Zatoulané děti v brněnské zoo se lépe najdou

Brněnská zoo nabízí novou službu pro návštěvníky. Mohou využít papírových identifikačních pásek pro malé děti, jež se v rozlehlém zalesněném areálu zoo mohou často zatoulat. Pásky mají samolepicí okraj, který zaručuje, že páska z ruky dítěte nesklouzne. Návštěvníci na pásku mohou napsat jak kontaktní mobilní telefonní číslo, tak i jméno dítěte či adresu bydliště apod. Zatoulané dítě tak bude moci být zaměstnancem zoo či jiným návštěvníkem v co nejkratší době identifikováno a jeho nalezení oznámeno na uvedené telefonní číslo. Zelené identifikační pásky jsou od 1. května na pokladnách zoo k dispozici na vyžádání, a to zdarma.
   

Malé Brňanky a Brňany přivítá primátor v Bruselu

Přes osmdesát dětí narozených mimo území ČR – v Belgii – přivítá ve středu 5. května brněnský primátor Roman Onderka při příležitosti vítání občánků v prostorách Českého centra v Bruselu. Jedná se již o v pořadí druhé vítání českých občánků zapsaných v brněnské matrice. Spolu s primátorem Romanem Onderkou se vítání zúčastní také velvyslanec ČR v Belgii Vladimír Müller. Každé dítě obdrží od primátora groš z doby Václava II., plyšovou hračku a pamětní list.
   

Strana 293 z 302

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kulturní akce v Brně

<<  Září 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
        1
  2  3  4  5  7  8
  91011121415
16171819202122
232425262829
30      
Nejbližší akce
31.10. Agadir: Současná slovenská poezie ..