Pětice brněnských klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení sportovišť

Brno, 5. října 2023 - Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Nyní tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

tenisovy kurt balonek

„Aby vůbec mohly být ze strany Národní sportovní agentury projekty hodnoceny, musí žadatelé prokázat, že mají zajištěné spolufinancování. To lze mimo jiné také doložit usnesením zastupitelstva o poskytnutí prostředků územním samosprávným celkem, za podporu z města či kraje je žadatel bodově ohodnocen. Proto jsme dnes doporučili zastupitelům, aby souhlasili se záměrem poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna těm subjektům, které s žádostí u Národní sportovní agentury uspějí,“ vysvětlit radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Zájem ucházet se o dotaci z aktuálně vyhlášených výzev Národní sportovní agentury má pět sportovních klubů. „FC Svratka Brno plánuje rekonstrukci fotbalového hřiště v Žabovřeskách, Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice pak stavební úpravy objektu na ulici Vážného. SK Líšeň chce pořídit LED osvětlení fotbalového stadionu, Židenický lawn tenisový klub Brno plánuje výstavbu tenisových kurtů a florbalový Hattrick Brno chce získat prostředky na novou multifunkční sportovní plochu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkové předpokládané náklady na všech pět investic jsou 135 131 404,85 Kč, výše požadovaných dotací ze strany města je 30 855 167 Kč, žadatelé budou podpořeni maximálně do výše 25 % z celkových nákladů jednotlivých projektů.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články: