TIC BRNO začne vracet peníze za nevyužité vstupenky na MotoGP

Brno, 24. března 2021 – TIC BRNO začne v plné výši vracet peníze za nevyužité vstupenky, které tato městská příspěvková organizace prodala na loňský ročník závodu série MotoGP v Brně na Masarykově okruhu. Jedná se o 16 114 vstupenek v celkové hodnotě 36 456 803 Kč. Částku mu poskytne město Brno formou návratné finanční výpomoci.

ISS 23622 00661

Účelem transakce je zabezpečení disponibilních finančních prostředků příspěvkové organizace k zajištění provozu. TIC bude peníze městu splácet postupně, a to ve výši vyplacených plnění na jeho pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení proti Spolku pro GP ČR Brno, který byl pořadatelem Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu. Rozdíl mezi poskytnutou finanční výpomocí na straně jedné a výtěžkem z insolvence a též prostředků za vstupenky, jejichž držitelé neuplatnili nárok na vrácení peněz, na straně druhé bude po skončení insolvenčního řízení poskytnut organizaci TIC BRNO ve formě účelového příspěvku na provoz.

„Zjednodušeně řečeno to znamená, že TIC BRNO vrátí držitelům vstupenek, které jim prodal, peníze v plné výši, aniž by to ohrozilo jeho cash flow, a současně se přihlásí do insolvenčního řízení Spolku, aby zajistil co největší návratnost vynaložených peněz. Ty budou vráceny městu. Pokud nebudou přihlášené pohledávky uspokojeny v plné výši, rozdíl se město zavázalo TICu uhradit,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

TIC BRNO obdrží od města celkem 38 258 000 korun na období do konce roku 2024. V této částce jsou také zahrnuty prostředky na pokrytí nezbytných nákladů spojených s vracením vstupenek, jako jsou bankovní poplatky, očekávané kurzové rozdíly a personální náklady včetně externích brigádníků.

VRACENÍ PENĚZ ZA NEVYUŽITÉ VSTUPENKY
Vracení peněz za nevyužité vstupenky začne neprodleně po podpisu smlouvy a po převodu peněz na účet TIC BRNO, dá se tedy předpokládat, že se tak stane nejpozději začátkem dubna.

Veškeré informace o postupu vracení vstupenek budou na webu TIC BRNO v sekci Grand Prix. Pro držitele vstupenek zakoupených přes TIC BRNO elektronicky bude v této sekci webu formulář, po jehož vyplnění bude TIC BRNO evidovat vznesení požadavku. Držitelé tištěných vstupenek musí dodat formulář spolu s originálními vstupenkami osobně na informační centrum TO JE BRNO na Panenské ulici (až se otevře v každodenním režimu dle otvírací doby; do té doby v těchto hodinách každý týden: pondělí a středa 13.00–17.00, pátek 9.00–13.00) nebo zaslat poštou na sekretariát TIC BRNO (Radnická 365/2, 602 00 Brno).

Majitelé vstupenek mají právo na vrácení svých peněz ve tříleté lhůtě od data vyhlášení stanoveného postupu. TIC BRNO má pak lhůtu 5 týdnů od vznesení požadavku na zaúčtování tohoto požadavku a vrácení obnosu. Držitelé vstupenek si o vrácení svých peněz mohou žádat tam, kde si vstupenky zakoupili. Pokud využili služby přeprodejců, tak zažádají u nich.

Velká cena České republiky silničních motocyklů se jela v Brně naposledy ve dnech 7.–9. srpna 2020. Z důvodu pandemie nemoci covid-19 a s tím souvisejících omezení pro počet osob na veřejně přístupných akcích se uskutečnila bez diváků, kterým byla nabídnuta možnost využít je o rok později. V roce 2021 se však závody nepojedou. Promotér seriálu, společnost Dorna Sports, vznesla nečekané požadavky na opravu celého povrchu dráhy a úprav několika únikových zón, na jejichž realizaci se pořádajícímu Spolku pro GP ČR Brno nepodařilo zajistit peníze. Po sérii jednání o budoucnosti závodů a odpovídající spoluúčasti státu na financování stále se navyšujícího zalistovacího poplatku bylo rozhodnuto o podání insolvenčního návrhu proti Spolku.


Související články: