Archiv Leoše Janáčka bude zapsán do registru Paměti světa UNESCO

Brno, 2. listopadu 2017 - Mezinárodní poradní výbor UNESCO "Paměť světa" doporučil zapsat do mezinárodního registru Paměti světa 78 nových nominací. Mezi doporučenými nominacemi figuruje také Archiv Leoše Janáčka. Jde o významné a prestižní ocenění Archivu Leoše Janáčka, který je uložen v Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea.

noty partitura

„Archiv Leoše Janáčka je dokumentární fond, který zahrnuje pozůstalost jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Jeho tvorba náleží k tomu nejprogresivnějšímu a nejosobitějšímu, co v hudbě nejen minulého století vzniklo. V tomto smyslu je fond jedinečným svědectvím o novodobých hudebních dějinách, resp. o počinech osobnosti, která významně předběhla svou dobu a vnesla do hudební tvorby novátorské přístupy,“ uvedla mluvčí Moravského zemského muzea Eva Pánková.

Úspěšně nominovaný fond obsahuje kompletní písemnou skladatelovu pozůstalost a množství dalších materiálů, které do něj byly důsledně začleňovány i v letech po Janáčkově smrti v roce 1928. Ve své celistvosti je tento fond zcela výjimečný. Až na několik výjimek obsahuje všechny autografy Janáčkových skladeb, jejich autorizované opisy a autorské tiskové korektury, první poznámkovaná vydání, skladatelovy rukopisy libret, literárních a odborných studií, skladatelovy zápisníky, Janáčkovu knihovnu s mnohými vlastnoručně poznámkovanými svazky beletristických a odborných knih. Zcela zásadní je soubor Janáčkovy korespondence, který obsahuje více než 14.000 jednotek.

Řada dokumentů uložených v Janáčkově archivu zároveň přináší cennou reflexi tehdejšího kulturního, společenského a politického života. Unikátně dochovaný soubor dokumentů k životu a dílu jednoho tvůrce tak čítá dohromady desítky tisíc položek.


Související články: