Festival BRNO16 opět přinese přehlídku krátkých filmů

Brno, 23. října 2012 - Nejstarší festival krátkých filmů v České republice BRNO16 (dříve Brněnská šestnáctka) otevřel 53. ročník soutěže, v němž se objeví krátkometrážní (1–25minutové) filmy, které nevznikly na komerční bázi ani pro komerční využití. Soutěže, vyhlášené Turistickým informačním centrem města Brna, se účastní amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol. Festival proběhne ve dnech 8.–10. listopadu 2012 v kině Art, Cihlářská 19, Brno.

TIC-Festival_Brno16_1

Hlavním pilířem festivalu zůstává mezinárodní soutěž krátkých filmů, která mapuje celosvětovou tvorbu v oblasti krátkometrážních hraných filmů. Pokrývá tvorbu amatérskou, studentskou i profesionální. V letošním roce byly do soutěže zařazeny také krátké animované filmy, které tvoří samostatnou sekci. Festival se dlouhodobě snaží poukázat na postupně mizející rozdíl mezi amatérskou tvorbou, jejíž autoři nejsou vzdělaní v oboru filmu, a studenty či profesionály, kteří školu absolvovali. Odbourání této hranice dává divákovi možnost uvědomit si dosah technologické revoluce v kinematografickém vybavení a zároveň stále vzrůstající divácké zkušenosti, která díky jednoduché ovladatelnosti a dostupnosti techniky může přerůst v nezávislou uměleckou tvorbu. V kontrastu s tím se jeví jako zajímavá skutečnost, že možnost zúčastnit se letošní soutěže se snímky natočenými na mobilní telefony zůstala nevyužita. Mezinárodní rozsah soutěže podtrhuje silná účast zahraničních krátkých filmů z nejrůznějších zemí světa. Největší počet filmů, stejně jako v předchozích letech, poslalo Španělsko, Německo, Portugalsko, ale také Spojené arabské emiráty, Mexiko, velké množství přišlo z Turecka, Íránu, Polska, Francie a několik filmů poslala například také Jižní Korea, Kanada a Švýcarsko.

Součástí festivalového programu jsou i doprovodné a doplňkové akce: semináře, výstavy, studijní projekce zajímavých snímků, filmové kolekce představující tvorbu filmových škol, diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Brněnská šestnáctka se letos zvlášť zaměřuje na spolupráci s vysokými uměleckými školami a díky nim vzniká bohatý doprovodný program.

TIC-Festival_Brno16_2V doprovodné sekci festivalu je letos zařazen program s názvem Retrospektiva Čeňka Zahradníčka. „Muž s kamerou“ Čeněk Zahradníček (1. 4. 1900 – 12. 11. 1989) je známý zejména jako respektovaný průkopník českého amatérského filmu. Přestože komplexní retrospektiva Zahradníčkova díla leckde překračuje horizont amatérské kinematografie, přesto právě v ní má své kořeny – a jí má být poctou. V rámci retrospektivy budou uvedeny pokud možno všechny dochované amatérské filmy, na kterých se Čeněk Zahradníček podílel – a to včetně jeho prvního filmu Kalibr 32W, který byl dlouhá léta považován za ztracený.

V dramaturgii Martina Mazance (současně také působícího jako kurátor Galerie mladých, která je součástí Turistického informačního centra města Brna) bude představena v rámci doprovodné sekce festivalu rovněž kolekce filmů z archívu renomované přehlídky pod názvem „Stará technika“ Výběr z archívu PAF – Přehlídky animovaného filmu, která každoročně probíhá v Olomouci. Dramaturgickým pojítkem budou technické nebo tematické odkazy ke starším technologickým „epochám“. Dané zaměření souvisí s výchozí identitou přehlídky B16, která byla původně vázána na amatérský formát 16mm filmu, který je v současnosti zřídka, ale o to specifičtěji, využívaným formátem.

V rámci doprovodného programu festivalu se můžeme těšit na výstavu kinoamatérské techniky Prototypy amatérských kamer, která má skromně připomenout nejen filmové kamery pro filmové amatéry a nadšence, které zůstaly pouze v prototypu, ale také jejich konstruktéry. Formou workshopu Jak hýbat obrazy se představí mladá výtvarnice, absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Anna Balážová, která připravila pro studenty všech věkových kategorií zábavnou hru. Dostanou za úkol vyrobit kinetoskop, což je jednoduchá animační pomůcka, tzv. kouzelná hříčka, jejímž cílem je mechanické předvádění pohybujících se věcí. Po výrobě tohoto zařízení spolu se staršími studenty středních škol společně roztočí kinetoskop a tím zanimují svůj příběh. Další část workshopu, zaměřená na středoškoláky, bude převážně o původu animace, poukáže na souvislosti počátků animace, pořizování a prezentování prvních barevných fotografií, vnímání klasického obrazu, přítomnosti grotesky a nově vznikajícího hraného filmu se zvukem.

V době trvání festivalu budou ve foyer kina Art probíhat večerní VJ-ingové projekce.

TICmB
Foto: Michal Růžička - TICmB

Vyšlo v Brno Business & Style


Související články: