Emil Filla zpět v Moravské galerii v Brně

Brno, 23. listopadu 2011 - Po šesti měsících se vrací z Rakouska zpět do Moravské galerie v Brně zabavený obraz Emila Filly Dvě ženy, který byl zapůjčen vídeňskému Belvederu na výstavu DYNAMIK! Kubismus / Futurismus / KINETISMUS. Obraz bude od čtvrtka 24. listopadu vrácen na své původní místo do stálé expozice českého moderního umění v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně.

filla250

„S potěšením a úlevou můžeme veřejnosti oznámit, že obraz Dvě ženy z roku 1913 od Emila Filly, jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl ve sbírce Moravské galerie v Brně, bude od zítřka opět zpátky na svém místě v dlouhodobé expozici českého moderního umění v Pražákově paláci. Po mnoha měsících se tak uzavřela jedna z nejnepříjemnějších kapitol v historii naší instituce. Vzhledem k tomu, že Moravská galerie v Brně nebyla přímým účastníkem právního sporu, jehož důsledkem byl i pokus o zabavení tří uměleckých děl na výstavě ve vídeňském Belvedéru, mohli jsme pouze poskytovat součinnost a vyhodnocovat právní aspekty průběhu celé kauzy.

Jsem přesvědčen, jak ostatně vyplynulo i z druhoinstančního rozhodnutí rakouského soudu, že odvolání a argumentace české strany byla naprosto účinná a věcná, byť jsme nebyli vždy včas a jednoznačně informování ze strany příslušných státních orgánů. Včerejší angažmá českého velvyslance v Rakousku výrazně přispělo k urychlení transportu uměleckých děl do České republiky, nicméně jsem rád, že nakonec byl akceptován způsob převzetí a převozu dvou obrazů a jedné plastiky tak, jak to odpovídá normám uplatňovaným při dopravě uměleckých děl a manipulaci s nimi.

Velký dík patří i pracovníkům partnerské organizace v Rakousku, kteří měli lví podíl na vyřešení celé situace. Všichni mí kolegové a kolegyně dělali navíc během posledních několika měsíců vše pro to, aby minimalizovali důsledky celé situace, kdy nebylo možné dostát všem mezinárodním závazkům při zapůjčování našich sbírkových předmětů na výstavy v zahraničí, za což jim patří moje díky. Věřím, že rozhodnutí vídeňského soudu také významně přispěje k tomu, abychom mohli pokračovat v rozjednaných mezinárodních projektech a upevnili pozici Moravské galerie v Brně jako spolehlivého partnera v evropském kontextu,“ uvedl ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný.

Zdroj: Moravská galerie v Brně


Související články: