Výstava Káhira odhaluje skrytý půvab islámské architektury

Brno, 24. února 2011 - V neofukcionalistických výstavních prostorách Pavilonu Anthropos pořádá Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy výstavu „Káhira – skrytý půvab islámské architektury“. Velkoformátové černobílé fotografie ukazují architektonické bohatství Káhiry, jež často zůstává běžnému návštěvníkovi egyptské metropole skryto.

Kahira


Káhiru lze považovat za studnici pokladů islámské architektury, jejíž jednotlivé slohy se vyvíjely od příchodu arabských muslimských vojsk do Egypta roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Stará Káhira, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla na rozdíl od jiných islámských metropolí nikdy zničena vpádem vojsk, proto se tu dochovaly stavby i z nejstarších období arabského osídlení.

Tematicky členěná výstava ukazuje nejen dlouhý příběh urbanistického vývoje města, ale přináší také údaje o typech staveb a jejich funkci; v centru zájmu stojí náboženské a veřejné stavby, rezidence nebo pro výzdobu islámské architektury typické téma ornamentu. Každá stavba je přesně časově zařazena, což umožňuje často překvapivá srovnání úrovně stavitelství v Egyptě a v českých zemích ve stejném období. Expozici doplňují ukázky užitého umění: keramiky, kovových nádob, skla a nábytku vznikajícího v Egyptě nebo do Egypta dováženého z jiných oblastí islámského chalífátu.

Černobílé ladění výstavy oživuje barevná, bohatě fotografiemi vybavená publikace Káhira – architektura a umění islámského velkoměsta autorů Štěpána Macháčka, Hany Novákové, Hany Benešovské a fotografa Jana Brodského. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy nabízejí zájemcům hlubší poznání tématu. Početný soubor fotografií, jenž vznikal v letech 2008 a 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci Káhiry nezavítají, přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Výstava potrvá až do 2. října.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...