Vydejte se do Moravské galerie za počátky moderní architektury

Brno, 18. března 2014 - Přijďte se podívat na dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů počátku 20. století Friedricha Ohmanna, jehož práce vystavuje od 14. března Moravská galerie v Brně. Výstava s názvem Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách představí prostřednictvím kreseb, grafických listů a historických i současných fotografií Ohmannovo působení v českých zemích. Výstava potrvá do 25. května v Pražákově paláci na Husově ulici.

moravska galerie vystava ohmann

Friedrich Ohmann patřil k nejvýznamnějším středoevropským architektům v době kolem roku 1900 a jeho četná díla bychom našli mezi Splitem a Magdeburgem. V letech 1899–1907 vedl dostavbu císařského sídla ve Vídni a od roku 1904 byl profesorem architektury na tamní Akademii výtvarných umění. Přestože zaujímal významné společenské pozice, těšil se pověsti moderního umělce. Byl také jedním ze čtyř architektů zakládajících členů Vídeňské secese.

V roce 1888 se Ohmann stal prvním profesorem architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde působil až do roku 1898. Vychoval zde řadu významných architektů, jako byli Bedřich Bendelmayer, Alois Dryák nebo Jiří Justich, a v Čechách uskutečnil také řadu projektů. K jeho nejvýznamnějším pražským dílům patří Valterův palác, interiéry tehdejšího divadla Varieté, hotel Central a z pozdější doby vila Karla Kramáře. Ohmannem navržené Café Corso je považováno za první secesní stavbu v české metropoli. Kritik Karel B. Mádl Ohmanna označil za křtitele pražské moderny.

moravska galerie vystava ohmann 1

Pojetí modernity, kterou Ohmann svým dílem reprezentuje, nebylo založeno na revolučním obratu k utilitárním hodnotám, tedy na podřízení formy funkci. Jeho modernita byla evoluční – vytvořená dialektickou syntézou nejlepších idejí minulosti se současnými stavebními typy a konstrukcemi. Jejím východiskem bylo studium barokní architektury. Barok jako ztělesnění „otevřenosti“ formy byl pro Ohmanna významným podnětem k rozvinutí osobní tvořivosti – nabízel mu střední cestu mezi naprostou svobodou umělecké představivosti a racionalitou pravidel a zákonů, jak ji vyžadoval historismus 19. století. Kromě toho se Ohmann z díla barokních architektů, především K. I. Dientzenhofera, učil navrhovat s ohledem na širší prostorové vztahy, na genia loci. Barok mu tak sloužil jako prostředek k vyjádření lokální a regionální identity.

Výstava představuje Friedricha Ohmanna jako protagonistu kontextuální architektury, vstupujícího při navrhování do dialogu s prostředím a usilujícího o moudrou shodu mezi starým a novým. Ukazuje souvislost mezi jeho studiem barokní architektury a snahou o vytvoření moderního architektonického jazyka, absorbujícího sílu místní stavební tradice. Ohmannovo působení v českých zemích je předvedeno prostřednictvím kreseb, grafických listů a historických i současných fotografií.

Zdroj: MG


Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...