Moravská galerie zpřístupňuje své sbírky on-line

Brno, 13. června 2017 - Moravská galerie v Brně spustila on-line katalog svých sbírek. Zařadila se tak po bok světových galerií a muzeí jako jsou Guggenheim Museum v New Yorku nebo Albertina ve Vídni, které poskytují veřejnosti on-line informace o svých sbírkách umění, jež schraňují. Termín spuštění webového katalogu byl stanoven na 5. 6. 2017, kdy Moravská galerie slaví výročí 200 let od symbolického založení sbírky vytvořením prvního zápisu do inventární knihy.

moravska galerie

Prostřednictvím webové stránky http://sbirky.moravska-galerie.cz prezentuje Moravská galerie veřejnosti své sbírky obsahující téměř 200 tisíc uměleckých předmětů různého charakteru – volné umění, tedy malbu, kresbu, grafiku a plastiku od nejstaršího období po současnost, tak i fotografii, užité umění, grafický design a architekturu. Moravská galerie si tímto krokem připisuje prvenství mezi příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, které zveřejňují kompletně své sbírky on-line.

Statisíce předmětů na jeden klik...
Svým rozsahem konkuruje katalog i kolektivním portálům zpřístupňujícím české muzejní sbírky, jako jsou Registr sbírek výtvarného umění (201.037 zveřejněných sbírkových předmětů) či eSbírky – kulturní dědictví on-line (111.509 zveřejněných sbírkových předmětů). Moravská galerie tak zásadně mění přístup práce s veřejností, jíž umožňuje moderní způsob vyhledávání informací. Po dvou stech letech ukazuje své sbírky ve zcela novém zorném úhlu – pomocí digitálních technologií zprostředkovává široké spektrum výtvarného umění různých médií, materiálů a technik. Zároveň se snaží představit své sbírky v jejich úplnosti.

„Změní se tak nejen pohled na kulturní hodnoty, které Moravská galerie spravuje – běžný uživatel si uvědomí bohatství sbírkového fondu, ale otevřou se i možnosti práce se všemi sbírkami tam, kde fyzická manipulace se sbírkovým předmětem není možná. Sbírky touto virtuální cestou otevíráme všem badatelům, studentům, pedagogům, ale i osobám fyzicky znevýhodněným. Otevření se co nejširší veřejnosti je jednou z našich priorit. Těším se na to, co vše nám zveřejnění sbírek přinese.“ řekla Pavla Obrovská, vedoucí Odboru správy sbírek Moravské galerie.

Součástí on-line katalogu sbírek bude i možnost vytváření tzv. sbírkových kolekcí, které budou propojovat jednotlivé sbírky napříč. Jednou z prvních bude kolekce akvizic ze soutěže Mezinárodní bienále grafického designu, kde se propojí přírůstky od počátku přehlídky v roce 1964 až do současnosti. Další kolekce budou zase propojovat celky odkazů významných osobností, či celé konvoluty uměleckých děl, které získala Moravská galerie do sbírky od sběratelů a mecenášů.

Webová stránka umožňuje vyhledávání dle autora, techniky, výtvarného žánru, materiálu, námětu a také místa vzniku. Ke konkrétnímu dílu jsou v katalogu přiřazeny základní informace – signatura, jméno autora, název díla, místo a datum vzniku, technika, rozměry, datum akvizice, žánr, původnost, inventární číslo. Cílem Moravské galerie je tuto databázi neustále doplňovat o novou obrazovou dokumentaci, zpřesňující data, články a další. „Dokumentace sbírek je jedním ze základních pilířů práce se sbírkami. Přestože první digitální záznamy vznikly již na přelomu let 1997/1998, tedy před téměř dvaceti lety, k naplnění databáze v její dnešní komplexnosti došlo až v posledních letech, a to zejména díky systematické práci mnoha kolegů. Intenzivní přípravy na podobě webového katalogu sbírek s kolegy ze Slovenské národní galerie mají výsledek v podobě velmi zdařilé on-line prezentace.“ sdělil Miroslav Divina, vedoucí Managementu sbírek Moravské galerie v Brně.

V návaznosti na spuštění webového katalogu budou nejreprezentativnější části sbírky Moravské galerie zpřístupněny i na Webu umenia. Půjde o první významné rozšíření tohoto slovenského kolektivního portálu o zahraniční přírůstky. Sbírka Moravské galerie tak přispívá k záměru rozšiřování portálu o díla dalších zahraničních institucí v rámci tohoto projektu, který se tak stane mezinárodní platformou pro prezentaci sbírek výtvarného umění.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...