Tajemství brněnského podzemí: Solniční ulice - I. část

Brno, 9. října 2013 - Horečná stavební činnost, která v Brně nastala po likvidaci městských hradeb koncem 19. století, se dotkla i souběhu Besední a Solniční ulice. Tehdy stály u dochované hradební zdi přízemní domky s dvorečky přitisknutými k hradbě.

podzemi-solnicni 01

V místě dnešní Besední ulice byla v polovině 18. století postavena takzvaná Staroměstská kasárna a ulička k nim vedoucí se nazývala Kasárenská. Mezi objekty u Kasárenské a Solniční ulice stávala také cechovní hospoda a noclehárna pekařských tovaryšů – herberk. Na jeho místě v roce 1894 nechal vystavět známý brněnský kavárník Alois Novák podle projektu architekta Antonína Blažka velký moderní hotel s restaurací a kavárnou Slavia.

podzemi-solnicni-Slavia 02Hotel Slavia na pohlednici z roku 1939, archív R-atelier

Ve Slavii se scházeli čelní představitelé českého Brna. V klubových místnostech hostil nový hotel četné spolky a kluby. Podnik velmi dobře prosperoval a ve třicátých letech minulého století měl již 118 pokojů a „veškeren komfort" představovaný tehdy teplou a studenou vodou, ústředním topením, telefonem a koupelnou v každém patře. V hotelu byl dámský i pánský kadeřnický salón, prádelny, dílny, garáže a před hotelem dokonce čerpací benzínová pumpa. Po druhé světové válce byl hotel částečně poškozen a jeho sláva postupně pohasínala. Jeho dnešní podoba je již pouhým stínem někdejší slávy.

Průzkum podzemí v okolí hotelu přinesl v roce 2002 velmi zajímavý nález. Sondou provedenou přímo před letní zahrádkou restaurace byl objeven v hloubce dvou metrů pod chodníkem podzemní objekt. Zpočátku nebyl nález nijak odlišný od ostatních objevů. Vnitřní prostor s ulehlým zásypem se zbytky uhnilých výdřev se jevil jako větší sklep. Po vyklizení části závalu však bylo patrné, že se jedná o mnohem cennější záležitost. Kamenná zeď spárovaná světle okrovou maltou, vystavěná v oblém tvaru, dávala tušit, že další překvapení na sebe nenechají dlouho čekat. Po chvíli následného těžení jsme při pohledu do nezasypané části sklepa uviděli středověkou střílnu – niku osazenou klíčovou průstřelnicí.

podzemi-solnicni-strilna 02Detail střílny, foto Baran–Francán

V tu chvíli bylo jasné, že jsme se ocitli v někdejší hradební baště, ve výškové úrovni, odkud naši předkové bránili své město. Po dokončení všech vyklizovacích prací jsme totiž objevili v protilehlém rohu stejnou střílnu. Teď již nebylo pochyb o tom, že se nacházíme v pozdně středověké půlválcové baště, která se nazývala „Weise Pulwer Thurm", tedy Bílá prašná věž. Byla to jedna z mála věží, které byly zničeny až v poslední fázi likvidace hradeb. Její poloha tvořila nároží severní a západní linie středověkého pevnostního pásu. Jak již její název připomíná, sloužila mimo své strategické funkce také jako skladiště střelného prachu.

Interiér suterénu bašty byl po průzkumu vyčištěn a porušená klenba vyspravena. Vstup do dokončeného prostoru byl vytvořen vstupní cihelnou šachtou s poklopem, umístěnou v chodníku před hotelem. Jeho využití není zatím žádné, přestože naše činnost neunikla ani řediteli hotelu, který v průběhu sanačních prací baštu také navštívil. Historický prostor ho doslova nadchl. Přestože úvahy o připojení bašty k hotelovému komplexu nejsou nereálné, v současné době k němu zřejmě nedojde. Do budoucna však skýtá pro hotel Slavia atraktivní možnost rozšíření jeho nabídky, například jako originální prostor pro gastronomické a gurmánské zážitky.

Aleš Svoboda

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...