Tajemství brněnského podzemí: Česká ulice - druhá část

Brno, 30. května - Důležitou funkcí každého města bylo vždy zajistit dostatek vody pro jeho obyvatele. Technické stavby, jako jsou studny, kašny a vodovodní štoly, vznikaly od středověku i v městě Brně. Stejně důležité však bylo použitou nebo nadbytečnou vodu z města odvádět. K tomu sloužily jímky, trativody, ale i kanalizační stoky a odvodňovací štoly. V blízkosti někdejší Veselé brány, dnes v okolí České ulice, bylo při průzkumu podzemí několik takových staveb také objeveno.

Podzemi-Ceska2-01

Přímo naproti hotelu Slavie v ústí Opletalovy ulice do Solniční byl při průzkumu v roce 2006 zaznamenán velmi významný nález. Sondou provedenou v chodníku Opletalovy ulice byl v hloubce šesti metrů objeven odpadní kanál. Byl přimknutý k vnitřní straně hradební zdi, která v té části probíhala jako součást barokního bastionového systému. Stoka vysoká 1,7 metru o šířce 1 metru byla klenutá z cihel a omítnutá. Podlaha byla rovněž cihelná. Délku stoky však nebylo možné zjistit, neboť ze dvou třetin byla zaplněná kaly a hlínou. Bylo nutné začít s postupným vyklízením. Po 15 metrech se štola, která doposud kopírovala hradební zeď, zalomila v pravém úhlu směrem k východu a pokračovala přímým směrem pod objekty bloku domů mezi Českou a Opletalovou ulicí.

Podzemi-Ceska2-02Česká ulice na fotografii z roku 1889

Nastalo zdlouhavé a náročné čištění objevené chodby. Postupně se před námi objevovaly nové informace a nálezy. Mnoho nejrůznějších přípojek a odbočujících štol bylo většinou zaplněno nečistotami a odpadem. Konstrukce této technické stavby byly provedeny s velkou pečlivostí a zručností, dlouhá nečinnost však i na nich zanechala své stopy. Odpadní kanál byl podle svého umístění a archívních dokumentů postaven pravděpodobně v druhé polovině 17. století v souvislosti s budováním nového opevnění města. Potvrdila to i dendrochronologická analýza vzorku dubových trámů, na kterých spočívala cihelná podlaha stoky. Kanál byl zahlouben dva metry pod dno středověkého městského příkopu a měl za úkol odvádět odpadní vodu z okolních objektů a zřejmě i z městského příkopu. Vzhledem k tomu, že byl propojen i s odpadním kanálem vedoucím ze Špilberku, stahoval vodu i z okolních svahů, které kdysi napájely městský potok.

Podzemi-Ceska2-03Připojovací kanál ke štole, foto Baran–Francán

Čištění stoky nebyla vůbec jednoduchá práce. Hustá, mazlavá, ale hlavně těžká a páchnoucí hmota jen pomalu opouštěla historickou stoku. S délkou vyčištěné trasy se komplikovalo vyvážení odpadu, který byl dopravován po kolejnicích v nevelké nádobě na stále větší vzdálenost. Pro zkrácení trasy bylo rozhodnuto zřídit vstupní šachtu ve směru stoky přímo pod Českou ulicí. Průběh podzemní štoly byl přenesen geodety na povrch ulice a vyznačen na chodníku. Štola procházela přímo pod nárožím Solniční a České ulice, pod známým brněnským lahůdkářstvím. Dům byl postaven v roce 1841 pro Františka Machka, ale pověstným se stal až po roce 1925, kdy v něm zřídil Vladimír Hořčica své lahůdkářství a prodej koloniálního zboží. S majiteli zmrzlinářství, které i dnes potomci Hořčiců provozují, došlo také roku 2006 ke konzultaci při umísťování těžní šachty. Ta musela být zřízena přímo u vydávacího okénka se zmrzlinou. Nikdo však netušil, že v tomto místě dojde k dalšímu závažnému nálezu.

Aleš Svoboda

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:
5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...