Tajemství brněnského podzemí: Česká ulice - druhá část

Brno, 30. května - Důležitou funkcí každého města bylo vždy zajistit dostatek vody pro jeho obyvatele. Technické stavby, jako jsou studny, kašny a vodovodní štoly, vznikaly od středověku i v městě Brně. Stejně důležité však bylo použitou nebo nadbytečnou vodu z města odvádět. K tomu sloužily jímky, trativody, ale i kanalizační stoky a odvodňovací štoly. V blízkosti někdejší Veselé brány, dnes v okolí České ulice, bylo při průzkumu podzemí několik takových staveb také objeveno.

Podzemi-Ceska2-01

Přímo naproti hotelu Slavie v ústí Opletalovy ulice do Solniční byl při průzkumu v roce 2006 zaznamenán velmi významný nález. Sondou provedenou v chodníku Opletalovy ulice byl v hloubce šesti metrů objeven odpadní kanál. Byl přimknutý k vnitřní straně hradební zdi, která v té části probíhala jako součást barokního bastionového systému. Stoka vysoká 1,7 metru o šířce 1 metru byla klenutá z cihel a omítnutá. Podlaha byla rovněž cihelná. Délku stoky však nebylo možné zjistit, neboť ze dvou třetin byla zaplněná kaly a hlínou. Bylo nutné začít s postupným vyklízením. Po 15 metrech se štola, která doposud kopírovala hradební zeď, zalomila v pravém úhlu směrem k východu a pokračovala přímým směrem pod objekty bloku domů mezi Českou a Opletalovou ulicí.

Podzemi-Ceska2-02Česká ulice na fotografii z roku 1889

Nastalo zdlouhavé a náročné čištění objevené chodby. Postupně se před námi objevovaly nové informace a nálezy. Mnoho nejrůznějších přípojek a odbočujících štol bylo většinou zaplněno nečistotami a odpadem. Konstrukce této technické stavby byly provedeny s velkou pečlivostí a zručností, dlouhá nečinnost však i na nich zanechala své stopy. Odpadní kanál byl podle svého umístění a archívních dokumentů postaven pravděpodobně v druhé polovině 17. století v souvislosti s budováním nového opevnění města. Potvrdila to i dendrochronologická analýza vzorku dubových trámů, na kterých spočívala cihelná podlaha stoky. Kanál byl zahlouben dva metry pod dno středověkého městského příkopu a měl za úkol odvádět odpadní vodu z okolních objektů a zřejmě i z městského příkopu. Vzhledem k tomu, že byl propojen i s odpadním kanálem vedoucím ze Špilberku, stahoval vodu i z okolních svahů, které kdysi napájely městský potok.

Podzemi-Ceska2-03Připojovací kanál ke štole, foto Baran–Francán

Čištění stoky nebyla vůbec jednoduchá práce. Hustá, mazlavá, ale hlavně těžká a páchnoucí hmota jen pomalu opouštěla historickou stoku. S délkou vyčištěné trasy se komplikovalo vyvážení odpadu, který byl dopravován po kolejnicích v nevelké nádobě na stále větší vzdálenost. Pro zkrácení trasy bylo rozhodnuto zřídit vstupní šachtu ve směru stoky přímo pod Českou ulicí. Průběh podzemní štoly byl přenesen geodety na povrch ulice a vyznačen na chodníku. Štola procházela přímo pod nárožím Solniční a České ulice, pod známým brněnským lahůdkářstvím. Dům byl postaven v roce 1841 pro Františka Machka, ale pověstným se stal až po roce 1925, kdy v něm zřídil Vladimír Hořčica své lahůdkářství a prodej koloniálního zboží. S majiteli zmrzlinářství, které i dnes potomci Hořčiců provozují, došlo také roku 2006 ke konzultaci při umísťování těžní šachty. Ta musela být zřízena přímo u vydávacího okénka se zmrzlinou. Nikdo však netušil, že v tomto místě dojde k dalšímu závažnému nálezu.

Aleš Svoboda

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...