Den Brna připomene napadení města Švédy

KanonBrno, 28. července 20 11 - Akce se každoročně koná jako připomínka významné historické události z dějin Brna a hrdinství Brňanů při obléhání města Švédy v době třicetileté války v roce 1645. Po dobu téměř 4 měsíců od 3. května do 23. srpna 1645 obléhala švédská vojska o síle 28 000 mužů vedená generálem Lennartem Torstensonem Brno, které se jen krátce před tím stalo hlavním městem Moravy.

Nepočetná skupina zhruba 1500 mužů, z nichž pouhá třetina byli vojáci, dokázala město ubránit tak, že Švédové odtáhli s nepořízenou. Velitelem brněnské posádky byl tehdy sedmatřicetiletý plukovník francouzského původu Jean Louis Raduit de Souches, který tak odstartoval svoji následnou úspěšnou kariéru ve službách Habsburků. Tato událost přispěla významně také k tomu, že Brno obhájilo svoji pozici hlavního města Moravy na úkor dobyté Olomouce.

V rámci oslav je připraven bohatý program, který zahrnuje nejen bitevní scény, průvody a ukázky ležení vojsk, ale také historický jarmark, kulturní program včetně koncertu duchovní hudby, kladení věnců u pamětní desky Raduita de Souches či pontifikální bohoslužbu celebrovanou letos Mons. Františkem Lobkowiczem, biskupem ostravsko-opavským. Vojenských scén se zúčastní 100 – 110 lidí, 2 koně, 1 dělo a nespočet historických zbraní.

Hlavním dnem oslav je sobota a nejatraktivnějším bodem programu je jako každý rok scénické znázornění určité válečné epizody. Tentokrát je připravena komponovaná bitevní scéna „Pomoc pro Brno“, která se odehraje v sobotu 13. 8. v 15 hodin na Zelném trhu. Bitevní scény na svazích Špilberku, na které jsou diváci zvyklí z minulých let, nejsou kvůli probíhajícím úpravám parku možné.  Zážitek završí večerní koncert duchovní hudby v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově ve 20 hodin a závěrečný ohňostroj na Zelném trhu ve 21.15 hod.

Oproti předchozím letům jsou připraveny novinky, které se vztahují k turistickým atrakcím zbudovaným v Brně za poslední rok:
·    Pochod městské hotovosti centrem města bude končit na náměstí Svobody u hodinového stroje (pátek 12. 8. od 15 hod). Tento akt připomene skutečnost, že ideovým východiskem pro podobu hodinového stroje byla právě legenda spojená s obléháním Brna: totiž že generála Torstensona může zabít pouze skleněná kulka ulitá při magickém obřadu. Samotný hodinový stroj pak svou podobou připomíná nábojnici.
·    Zpřístupnění a oživení Labyrintu pod Zelným trhem včetně jeho společenské části, která je běžně veřejnosti nepřístupná. Labyrint ožije čilým ruchem. Budou se zde pohybovat vojáci, hospodští pijáci i muzikanti. Kat bude mučit na pranýři své oběti a alchymista provádět pokusy. Program v labyrintu je připraven na pátek a sobotu.


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit