„Protišmejdský“ zákon má ochránit zákazníky před nepoctivými prodejci energií

Brno, 30. října 2021 - Zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy entity (BEE) se v posledních dnech snaží tzv. energošmejdi. Nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, tyto služby ale mohou přinést zákazníkům ještě větší problémy. S ochranou před nekalými praktikami nepoctivých prodejců pomůže i nedávno schválená legislativa z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jde zejména o novelu energetického zákona, která nabude účinnosti 1. 1. 2022.

elektrina draty vysokeho napeti

„Novela energetického zákona posiluje ochranu zákazníka na trhu s energií. Pokud by například došlo k distančnímu uzavření smlouvy, třeba po telefonu, bude možné závazek bez postihu vypovědět do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Totéž bude platit v případě smlouvy uzavřené přes zprostředkovatele,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Právní úprava rovněž zavádí nový druh podnikání, a to zprostředkovatele v energetice. Tuto činnost bude možné vykonávat pouze na základě oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každý zprostředkovatel bude veden v registru, který ERÚ zveřejní na webu.“

Bez platného oprávnění čekají fyzickou nebo právnickou osobu, pokud by vykonávala zprostředkovatelskou činnost v energetice, sankce. Jednalo by se totiž o přestupek. Spotřebitel také bude moct kdykoliv do 20. dne před uplynutím doby trvání smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním, tuto smlouvu vypovědět. A to bez sankcí.

„Novela tak reaguje na nekalé praktiky, kdy někteří dodavatelé odmítali zákazníkovi sdělit, kdy lze dohodu vypovědět a docházelo tak k mnohdy nechtěnému automatickému prodlužování,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Nově se také stanovuje, že spotřebitel může obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnit pro zastupování v oblasti energií maximálně na 12 měsíců. Reaguje se tak na fakt, že se plné moci často využívaly opakovaně bez vědomí zákazníka i po několika letech, když už s tím zákazník vůbec nepočítal.“

V případě, že se změní ceny nebo jiné smluvní podmínky, bude moct zákazník ve stanovených lhůtách (nejpozději do 15. dne před účinností změny) bez sankce smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu vypovědět. Změnu bude třeba zákazníkovi oznámit nejpozději 30. den před její účinnosti způsobem dohodnutým ve smlouvě. A na žádost zákazníka mu musí dodavatel neprodleně sdělit dobu trvání smlouvy, případný postih a lhůtu, kdy lze smlouvu ukončit a jednoznačně vymezit datum ukončení.


Související články:

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.