Optimalizace daní na poslední chvíli dráždí kontrolory

Brno, 31. října 2015 - Optimalizace daní v posledním čtvrtletí je ošidná a kontrolory bedlivě hlídaná. Podle odborníků se riziko zjištěných nesrovnalostí v tomto daňovém období zvyšuje až dvojnásobně. S optimalizaci na základě platných norem vám mohou pomoci daňoví poradci.

dane optimalizace na posledni chvili

Perfektní znalost systému ušetří podnikateli mnohem více než potutelné odpočty vánočních večírků, domácích spotřebičů nebo elektroniky dětem pod stromeček.

V praxi se často setkáváme se snahou firem a podnikatelů snížit si daňovou povinnost zahrnutím výdajů, které s podnikáním nijak nesouvisejí. Ať už se jedná o vánoční dárky pro rodinu, občerstvení na večírku, letní dovolenou anebo nákup formálního oděvu. Naopak existují legální možnosti, jak snížit základ daně, které podnikatelé bez daňového poradce nevyužijí, protože o nich nevědí, nebo si nejsou jejich použitím jistí.  

Základní pravidlo při uplatnění daňově uznatelných nákladů zní: podnikatel musí být schopen zdůvodnit stoprocentní využití daného výdaje pro svůj byznys. Nákup tří notebooků ve firmě s pěti zaměstnanci je v pořádku, opačný poměr pěti notebooků pro tři zaměstnance již bude třeba vysvětlit. I tato na první pohled nelogická situace však může mít srozumitelný důvod a být uznatelná finančním úřadem. Například pokud zaměstnanci používají jeden notebook v kanceláři a druhý na cestách.

Pod bedlivým dohledem úřadníků
Daňová kontrola a hlavně zdlouhavé vysvětlování, jak je ten který výdaj v konkrétním podnikání uplatňován, přitom byznysmeny velmi zdržují. Pokud má podnikatel daňového poradce, nemusí se kontroly vůbec osobně účastnit a ze zkušenosti víme, že je to i nejlepší řešení. Málokdo ví, co má říkat, a ještě méně ví, co finanční úředník chce slyšet, takže se kontrola zbytečně protahuje nebo se zbytečně narazí na další podněty k přezkoumání.

Odborné služby daňového poradce mohou zahrnovat podle dohody plnění veškerých povinností podnikatele vůči finančnímu úřadu včetně veškeré komunikace s finančním úřadem, ať již písemné – včetně doručování do datové schránky daňového poradce – nebo telefonické či e-mailové. Obdobně může daňový poradce být zmocněn k veškerému jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou. Daňový poradce má ze zákona odpovědnost vůči poplatníkovi za vzniklou škodu. Poradci jsou povinně pojištěni na odpovědnost za způsobenou škodu.

Příklady, kdy poplatníci v přiznání opomínají odpočitatelné položky, anebo naopak zahrnou ty, které by neměli, se neustále opakují v podobných variacích. Například u právnické osoby s kompletním účetnictvím jsme při kontrole v rámci daňového přiznání zjistili, že je možné uplatnit daňově uznatelné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám a snížili jsme tím základ daně o více než 150 tisíc korun.

Vánoční dárky stále vedou
Nejpopulárnější stálicí v daňové optimalizaci tohoto období zůstávají vánoční dárky pro obchodní partnery. Daňově uznatelným nákladem je reklamní nebo propagační předmět do hodnoty 500 korun bez DPH, který je opatřen jménem firmy nebo její ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží, respektive služby, a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Neperlivá vína, diáře, kalendáře, flash disky, drobná příslušenství k počítačům a různé kancelářské potřeby využívá podle našich zkušeností na konci roku téměř 90 procent firem. Dalším daňově uznatelným výdajem pro podnikatele, který vede daňovou evidenci, bude nákup zásob kancelářských potřeb na příští rok, ale také to, že koupí počítače a telefony, s maximální hranicí 40 tisíc za kus, v předstihu i pro nové zaměstnance.

Toto je možné stihnout do konce roku. Ideální optimalizace daní se však s pomocí daňového poradce běžně plánuje na celé zdaňovací období dopředu.

Když finanční úřad neuzná daňový náklad...
Daňová povinnost bude zpětně doměřena (zvýšena) podle upraveného daňového základu. Vyčísleny budou také úroky z prodlení a penále za zjištění nedostatku v rámci daňové kontroly. Úrok z prodlení se řídí repo sazbou ČNB (aktuálně 0,05 %) navýšenou o 14 procentních bodů. Penále činí striktně 20 procent z doměřené částky, tedy z dopočteného rozdílu na dani. I když je podnikatel ve ztrátě, penále mu bude vyměřeno, a to ve výši jednoho procenta ze zjištěného rozdílu na daňové ztrátě.

Blanka Štarmanová
daňová poradkyně
TaxVision

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...