Víte, jak může vaše firma získat dotace na energetické úspory?

Brno, 2. července 2015 - Počátkem letošního července začal platit nový zákon o hospodaření energií, který ukládá velkým firmám povinnost provádět každé čtyři roky energetický audit nebo využít alternativní možnosti a vydat se cestou certifikace dle norem ISO 50001 nebo ISO 14001.

energie uspory audit

„Dvě třetiny firem, které se na nás obrací, o této povinnosti vůbec neví nebo jsou informované nedostatečně. Podniky jsou zároveň málo obeznámené s možnostmi dotací, které lze použít na financování energeticky úsporných opatření. Termín podání žádosti o dotaci přitom vyprší již 31. srpna 2015,“ upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Zajímavé dotace pro firmy na energetické posudky
Smyslem novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení. Firmy mohou začít tím, že si nechají zpracovat energetický posudek na plánovaný projekt. Pokud si podniky podají včas žádost, je možné částečně financovat náklady na posudek z nově vypsaného dotačního titulu Úspora energií a ušetřit až 350 tisíc korun.

„Posudek musí zpracovat zkušený energetický specialista, který je s projektem důsledně seznámený. Jinak hrozí, že závěry posudku nebudou stoprocentně v duchu energetického projektu a firma dotaci nakonec nezíská. Zkrátka je to jako ve všem, chybný start vede ke špatnému konci,“ říká generální ředitel Jakub Kejval.

Kterých podniků se povinnost energetických auditů (resp. ISO 50001) týká?
Novela zákona o hospodaření energií se týká všech velkých podniků (nad 250 zaměstnanců a nad 50 mil. EUR obratu) a bez ohledu na energetickou náročnost. Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a určitě mezi ně budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny. Malé a střední podniky mají povinnost energetického auditu pouze tehdy, pokud jejich budovy překročí roční spotřebu energie 9 722 MWh.

Musí firmy opravdu stihnout termín do 5. prosince 2015?
Firmy musí dostát požadavkům zákona do 5. prosince 2015. Jinak jim hrozí pokuta od Státní energetické inspekce. Lze ale předpokládat, že stát bude zejména v prvním roce přistupovat shovívavě. §12b zákona o hospodaření energií říká: „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“

„Tedy pokud firma termín 5. prosince 2015 nestihne, ale prokáže, že na energetickém auditu či implementaci ISO 50001 usilovně pracuje, mohla by se ze správního deliktu vyvinit,“ uzavírá generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Jak prakticky povinnost splnit?
Znamená to se rozhodnout, kterou z 3 možných cest se vydat:

  1. Energetický audit každé 4 roky;
  2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);
  3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...