Inovační vouchery: Získejte 100 tisíc na výzkum pro svou firmu

Brno, 18. března 2014 - Inovační vouchery boří bariéry mezi firmami a vědci – sbližují výzkum s byznys světem. Vouchery jsou rychle dosažitelnou dotací pro firmy, které vyvíjí nové výrobky, služby či procesy – a touží se s nimi prosadit na trhu. Jednotlivé dotace do výše 100 000 Kč jsou určeny firmám, které si chtějí vyzkoušet spolupráci s výzkumným týmem.

inovacni vouchery

Každá koruna vložená do výzkumu se zpět vrátí minimálně pětkrát. Proto město Brno ve spolupráci s JIC každý rok rozděluje několik milionů korun. O vouchery je letos možné žádat do 29. dubna.

Inovační vouchery představil JIC poprvé v roce 2009. A od té doby je využilo více než 200 firem, přes 60 z nich pokračuje ve spolupráci s výzkumným týmem. Inovační spolupráce firem a vědců rychle inspirovala další kraje v ČR, které vouchery také zavedly.

Co inovační vouchery přesně podporují? Dotaci v hodnotě až 100 tisíc korun (pokrývá 75 % hodnoty zakázky) využijí firmy na nákup znalostí od jedné z brněnských výzkumných institucí. Tato znalost musí být pro firmu nová, ne běžně dostupná a měla by posílit její konkurenceschopnost. Například se jedná o vývoj produktu, procesu nebo služby, testování a měření, studie proveditelnosti, přístup k výzkumnému zařízení, navrhování prototypů, design produktu. Brněnští vědci pro vás mohou zpracovat i analýzu vhodnosti použití materiálu nebo navrhnout optimalizaci operačních procesů firmy.

Na co vouchery naopak nelze využít? Třeba na standardní tréninkové a školicí kurzy, nákup softwaru či materiálu, reklamní materiály, produkční služby, služby jako finanční audit, účetnictví, prodejní aktivity, právní služby nebo dotační poradenství.

Vouchery pomáhají oběma stranám. Firmy ztratí nedůvěru při oslovení vědců, kteří mohou pomoci jejich byznysu. Více věří výzkumu – a nebojí se do něj dále investovat. Vědci se naučí ekonomicky myslet a získají nové kontakty – nezávislé na dotacích, které jednou skončí. Investují tak do své profesní budoucnosti.

V minulosti tak například vouchery pomohly firmě PSI k tomu, že ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd zvýšila citlivost přístroje sloužícího ke zkoumání infekcí rostlin. Firma Asio získala díky spolupráci s výzkumníky z Mendelovy univerzity v Brně zase podklady pro návrh technologie využívající odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy. Slévárenské stroje společnosti Gifos budou pro zaměstnance bezpečnější, na Fakultě strojního inženýrství brněnského VUT k tomu vědci využili postupy zahrnující virtuální realitu.

Práce výzkumného týmu z Fakulty stavební zase pomohla firmě Envi-pur upravit čistírny odpadních vod tak, aby byly efektivnější a přitom spotřebovaly méně energie. A v Satsys Technology díky odborníkům z Fakulty stavební vyřešili klíčový problém – jak přizpůsobit omítky, které firma nabízí, tak, aby si zachovaly své vlastnosti a přitom vyhověly nárokům památkářů a mohly být použity na fasády historických budov.

Jaké jsou tři jednoduché kroky k inovačnímu voucheru? Vyberete si partnerské výzkumné centrum, které pro vás výzkum zrealizuje. Letos je zapojeno celkem třináct různých výzkumných pracovišť, ať už se jedná o brněnské univerzity nebo ústavy Akademie věd. Od této partnerské instituce musíte získat jednoduchou nabídku výzkumu, tu poté přiložíte k online žádosti, a pak už stačí vše jen elektronicky odeslat.

Proč jsou vouchery tak žádané? Protože je to vše tak rychlé na vyřízení. Nečeká vás totiž žádné papírování – vyplníte online formulář a přiložíte nabídku výzkumu, stihnout to musíte do 29. dubna. Do měsíce od uzavření výzvy se dozvíte, zda voucher dostanete, losování příjemců voucherů se letos uskuteční 27. května 2014. A pokud uspějete, výzkum musíte mít zrealizovaný do června 2015, k proplacení dotace vám ale na konci stačí jen tři jednoduché dokumenty.

Více informací a podklady pro žádost najdete na inovacnivouchery.cz.

JIC ve spolupráci s KSM MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...