Zákony, daně či expanze firmy? Mnohdy pomůže nezávislý pohled zvenčí

Brno, 4. prosince 2013 - Zvýšená regulace, tvrdé požadavky lokální i evropské legislativy kladou na společnosti v České republice čím dál větší nároky. Vedení firem musí řešit, jak zajistit požadované výsledky náročných projektů v časově napjatých termínech, aniž by utrpěla výsledná kvalita. Kdy se ale ještě vyplatí zapojit do úkolů interní lidské zdroje a kdy naopak oslovit externího nezávislého poradce?

ucetnictvi 01

Během posledních několika let se stalo nepsaným pravidlem, že se firmy potýkají s řadou složitých projektů najednou. Pokud jsme ale vyčerpali interní kapacity, musíme si buď nejprve vychovat vlastní projektové manažery, nebo se rozhlédnout po nových odbornících na trhu práce. Oba způsoby však mohou být náročné na čas i finance.

Když ale projekty vyžadují zvýšené časové investice, jsou svým obsahem nestandardní, zpravidla se nám vyplatí obrátit na externí dodavatele, kteří mají zkušenosti z podobně zaměřených projektů. Jestliže se navíc opírají o know-how celosvětové sítě, zvládnou se vypořádat i s úkoly, které přesahují rámec České republiky. Kde konkrétně nám tedy outsourcing může situaci usnadnit?

Rekodifikace soukromého práva

Svým rozsahem v novodobé historii nevídaná úprava soukromého práva ovlivní různým způsobem všechny obchodní společnosti. Pokud se rozhodneme provádět implementaci nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích z interních zdrojů, může nás ve finále zaskočit celkový rozsah dopadů změn. Jestliže naopak přizveme externího poradce, získáme ucelenou analýzu, která odhalí procesní změny a úpravy, jež se musí provést napříč celou společností. Právní úprava totiž nezasahuje jen do smluvní dokumentace, týká se i procesů, IT systémů, vnitřních předpisů, komunikace se zákazníky, tzv. corporate governace a často i parametrů produktů. Jestliže nám implementaci koordinuje nezávislý subjekt, výrazně tím snížíme riziko časových prodlev a neefektivit při plnění dílčích úkolů.

Rodinné stříbro do mladších rukou

V 90. letech 20. století otevřela Česká republika své dveře podnikání a po více než dvaceti letech dnes zakladatelé firem své aktivity opouští, předávají je do rukou nastupující generace, novému vedení nebo jiným vlastníkům. S tak těžkým rozhodnutím je spojen náročný proces analýzy dopadů na zákazníky, zaměstnance a členy rodiny. Často dochází i ke změně strategie a podnikatelské filozofie, k novému rozložení rolí a odpovědností. Aby celý proces proběhl hladce, musíme sladit zájmy mnoha skupin.

Nezávislý expert na rodinné podnikání však umí posoudit výhodnost všech variant, ať už se týkají prognóz a rozpočtů, dopadových analýz, právně a daňově vhodných variant i kritérií společenské odpovědnosti, zároveň ale dokáže zohlednit zájmy jednotlivých účastníků transakce.

Daňová úskalí externista odhalí

Ve chvíli, kdy je naše podnikání natolik úspěšné, že se rozhodneme expandovat a rozhlížíme se po investičních příležitostech, můžeme zažívat dilema, zda se s procesem popasovat sami, nebo se obrátit na externí zdroje s odpovídajícím know-how a praktickými zkušenostmi. Ať už hodláme rozšířit svou působnost na domácím území, nebo v zahraničí, zvažujeme nejen výhodnost investice, ale i další otázky typu, jaká je infrastruktura v okolí mého investičního záměru, podaří se mi získat kvalifikovanou pracovní sílu, jak vysoké budou náklady s ní spojené. Jestliže navíc zjistíme, že náš investiční záměr mohou podpořit např. investiční pobídky slevou na dani, je na místě zvážit, zda by nám s žádostí o pobídku, se správným uplatněním i s potenciálními úskalími nepomohl externí dodavatel. Například kvůli neznalosti výkladové praxe bychom totiž mohli o čerpanou podporu přijít, navíc bychom museli uhradit sankce, které by mohly zásadně ohrozit naše cash flow.

U velkých podniků ke všemu plánuje Evropská komise omezit dostupnost veřejné podpory a zbývá už jen několik měsíců, než skončí možnost zažádat o podporu investic plánovaných v letech 2014–2018 za stávajících, tedy výhodnějších podmínek...

Blanka Dvořáková
Partner
KPMG Česká republika

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...