V Brně bylo jmenováno 59 nových daňových poradců

Brno, 30. listopadu 2013 – Komora daňových poradců České republiky rozšířila své řady o 59 nových daňových odborníků. Slavnostní osvědčení jim 29. listopadu v Brně předal prezident Komory Martin Tuček. Úkolem poradců bude především hájit zájmy a práva daňových poplatníků a aktivně se spolupodílet na diskuzi o tvorbě daňových zákonů s tvůrci legislativy.

dane formular

K významnému rozšíření členské základny Komory daňových poradců ČR dochází v době, kdy se s napětím očekává rekodifikace soukromého práva a související "daňový chaos". I na tyto situace ale byli noví poradci vyškoleni. Povinnosti daňových poplatníků totiž pořád narůstají. Nově budou mít například někteří zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Poradce má v takovýchto případech sloužit jako průvodce složitou daňovou legislativou, zprostředkovatel komunikace v úkonech spojených s finančním úřadem a rádce při optimalizaci daňové zátěže. Jeho prací je být jakýmsi daňovým advokátem, který zastupuje poplatníka v daňovém řízení a poskytuje mu daňové i ekonomické rady. Pochopitelně je jeho cílem minimalizovat daňový náklad poplatníka v rámci platného zákona.

Zkoušky složí jen pětina uchazečů

Zájemci o osvědčení museli prokázat své znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v písemných a ústních zkouškách. Těmi dlouhodobě prochází přibližně pětina uchazečů, kteří navíc musejí splňovat podmínku alespoň bakalářského vysokoškolského titulu a čistého trestního rejstříku.

Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotila komise složená jak ze členů KDP, tak z komisařů jmenovaných Generálním finančním ředitelstvím.

Zárukou pro klienty daňových poradců je kromě složení odborných zkoušek také regulace jejich činnosti zákonem o daňovém poradenství. Bezpodmínečné je také povinné pojištění poradců na případné škody z daňových rad. Každý daňový poradce je současně členem Komory, která mu poskytuje zázemí v oblasti profesního růstu. Na straně druhé je komora vždy připravena řešit případné stížnosti nespokojených klientů.

(red)


Související články: