Na ZŠ Sirotkova skončila první etapa výstavby nového traktu

Brno, 8. září 2023 – Jedna z největších základních škol v Brně o kapacitě 780 žáků, ZŠ Sirotkova v Žabovřeskách, má za sebou prázdniny vyplněné stavebním ruchem. V investici přes 43 milionů korun vzniká nový školní trakt, v němž budou umístěny moderní odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, robotiky a přírodopisu, kabinety i skladovací prostory a rovněž nová kotelna školy.

zs sirotkovA Zakladni kamen

„Během léta jsme ukončili bourací práce. Odstranili nefunkční kotelnu i původní technický objekt z uliční fronty ulice Šeránkova, položili základovou desku pro výstavbu nové kotelny a nového školního traktu,“ upřesňuje Filip Leder, starosta městské části Brno – Žabovřesky k ukončení první etapy investice 15 měsíců trvající výstavby. Stavba podle starosty byla naplánována prioritně tak, aby nebyla ohrožena topná sezóna školy a do běžného režimu školy zasahovala co nejméně. Stavební práce budou pokračovat celý školní rok včetně následujících letních prázdnin.

„Ve školním roce 2024/2025 už budou žáci využívat nový trakt budovy s učebnami fyziky, chemie, přírodopisu či v Brně svým rozsahem vybavení unikátní odbornou učebnou robotiky“, říká starosta Filip Leder.

„Výstavba celého nového traktu školy povede k výraznému zlepšení podmínek pro výuku především odborných předmětů v ZŠ Sirotkova. Absence odborných učeben s vlastním zázemím, nedostatek kabinetů či skladovacích prostor znesnadňovala pedagogům přípravu experimentálních částí hodin. Škola získá nové moderně vybavené prostory pro výuku fyziky, chemie, robotiky a přírodopisu. Přidanou hodnotou je, že učebny budou v rámci výstavby vybaveny novými didaktickými pomůckami. V učebnách bude také instalována technologie pro on-line přenos hodin do domácností žáků.“, dokresluje význam projektu Dan Jedlička, ředitel ZŠ Sirotkova.

Stavba vzniká dle projektové dokumentace zpracované společnostmi Ateliér 99 a DESIGN 4AVI. Objednatelem stavby je městská část Brno-Žabovřesky, zhotovitelem společnost KALAHA. Stavba byla připravována v režimu kooperativní formy financování, z prostředků městské části Brno-Žabovřesky, města Brna, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výzvy ITI IROP EU.

Foto: MČ Brno-Žabovřesky


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...