Brno rozšiřuje třídění odpadu a sjednocuje vzhled kontejner

Brno, 5. září 2022 - Brno po letech čeká menší revoluce v dosavadním systému třídění. V souvislosti s dostavbou automatické třídicí linky, jejíž součástí jsou účinné separátory kovů, budou do žlutých popelnic nově patřit také konzervy a kovové obaly od potravin. Současně s tím Brno nechá postupně vyměnit všechny celobarevné kontejnery za černé s barevnými víky a bude podporovat výstavbu decentně oplocených kontejnerových stání.

popelnice sako

Dnes to oznámil Petr Hladík, 1. náměstek brněnské primátorky, a Filip Leder, předseda představenstva brněnské svozové a odpadové společnosti SAKO Brno.

„Automatická třídicí linka, jejíž provoz zkušebně spustíme v průběhu tohoto měsíce, spolehlivě vytřídí až 95 % odpadů včetně kovových obalů od potravin a kovových obalů od nápojů. To nás přivedlo k myšlence postoupit v úrovni třídění a recyklace dále a separovat potravinové kovové odpady přímo,“ zdůraznil Petr Hladík. Doposud dávali Brňané kovové obaly do černých popelnic, odkud je SAKO Brno separovalo ze škváry, která zbývá po energetickém využití odpadu. Nový způsob třídění podle Petra Hladíka zjednoduší a zrychlí způsob recyklace železných i neželezných obalů a také navýší jejich množství, zejména o drobnější a tenké materiály, jako například víčka od jogurtů, která jinak během energetického procesu shoří.

Spolu s tím město začíná sjednocovat vzhled všech svých kontejnerů na tříděný odpad. Budou černé, stejně jako kontejnery na směsný komunální odpad, odliší se od nich pouze barevností víka – modré víko pro papír, žluté pro plasty, nápojové kartony a kovové obaly.

„Inspirovali jsme se evropskými městy jako například Vídní, kde černé kontejnery s barevnými víky úspěšně zavedli již před několika lety. Také Brňané třídí velmi dobře a není již potřeba výrazně signalizovat, na jaký typ odpadu je daný kontejner určen,“ řekl k tomu Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Změna čeká na 2 800 modrých a 3 000 žlutých kontejnerů. „Jejich výměnu zahájíme v historickém centru města a postupně, podle toho, jak budou kontejnery dosluhovat, bude zhruba do pěti let celé město sjednoceno na elegantně nenápadnou barvu,“ dodal Filip Leder.

S omezením tzv. popelnicového smogu souvisí také další změna, kterou nyní městská odpadová a svozová firma zavádí. „Podporujeme podněty občanů, kteří náš žádají, aby nádoby na směsný odpad pokud možno mizely z ulic do vnitřních prostor k tomu určených a kontejnerová hnízda více souzněla s architekturou města. Požádali jsme SAKO Brno o vypracování návrhu na oplocená kontejnerová stání, aby nádoby na odpad byly schované za ploty z přírodních materiálů, informoval Petr Hladík, 1. náměstek brněnské primátorky. Pilotní vzorová oplocení kontejnerových stání, která aktuálně navrhuje brněnská architektonická kancelář, představí v nejbližších týdnech městská svozová a odpadová společnost.

„Všechny tři změny posunou úroveň třídění a separace odpadů v Brně na kvalitativně jinou úroveň. Sečteno a podtrženo půjde vlastně o takovou menší designovou a systémovou revoluci ve sběru a třídění odpadu,“ uzavřel Petr Hladík.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...