SAKO Brno dokončuje velkokapacitní dotřiďovací linku, budou ji řídit stroje

Brno, 24. června 2022 - Stavba automatické dotřiďovací linky v investici 330 milionů korun, se blíží k závěru. V areálu společnosti SAKO Brno již stojí jak budovy příjmu a výdeje odpadu, tak samotná hala dotřiďovací linky. Během léta se do ní budou instalovat technologie a již od podzimu začne velkokapacitní dotřiďovací linka, která je svou mírou automatizace v České republice ojedinělá, zpracovávat 7 000 tun plastu a 8 000 tun papíru.

sako brno tridici linka

„Předností automatické dotřiďovací linky je velmi vysoká účinnost a čistota dotřiďování. Brno bude schopno rázem zpracovat nejméně dvojnásobné množství plastu a papíru a s recyklací pomoci širokému okolí města,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna. Moderní technologie zvládne k recyklaci připravit až 4,5 tuny odpadu za hodinu.

„Velkokapacitní linka pomůže našemu regionu plnit cíle na materiálové vytřídění k recyklaci. Stroje pracují s 90% čistotou třídění, což je tak vysoké procento, že bude mít v smysl dotřidovat také odpad z jinde provedeného ručního třídění,“ pokračuje Petr Hladík. Všechny ostatní dotřiďovací linky v republice jsou totiž založeny na ručním dotřiďování, jehož čistota osciluje kolem 20 %.„Strojové dotřiďování podstatně zvýší efektivitu a zajistí nesrovnatelně nižší chybovost,“ doplňuje Petr Hladík.

Jsem hrdý na to, že právě Brno se stane prvním městem republiky, kde ruční třídění odpadu bude minulostí,“ říká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Stávající linka je kapacitně na hranici svých možností a potýká se s nedostatkem pracovníků, což poznamenává efektivitu třídění. Množství plastového odpadu přitom neustále stoupá, jen z brněnských ulic se nyní sváží pětkrát více plastů, než před deseti lety. „Z kapacitních důvodů jsme loni dokonce museli část papírového odpadu navážet k dotřídění jinému zpracovateli, abychom mohli zvládnout množství navezeného plastu,“ uvádí Filip Leder.

Právě to má budovaná linka změnit. Automatické technologie strojově vytřídí velké množství materiálu za hodinu a zároveň podstatně rozšíří spektrum roztříditelných plastů. Operační program linky rozpozná plasty podle tvaru, složení, a dokonce i barev. Balistické separátory je rozdělí na 2D části (sáčky, fólie) a 3D části (kelímky, vaničky, konzervy). V lince bude zabudována také soustava separátorů magnetických a nemagnetických kovů, které umožní sběr konzerv, plechovek či hliníkových obalů. Tzv. rozbalíkovač si dokonce poradí s odpadem uloženým v pytlích a naruší jej tak, aby na třídící linku postupoval už volně ložený. Výkonný lis s kapacitou 6 tun za hodinu slisuje roztříděný plast a papír do balíků určených k dalšímu zpracování. Součástí linky bude drtič polystyrenu.

Nyní již stojí hala dotřiďovací linky, která je 66 metrů dlouhá, 32 metrů široká a 15 metrů vysoká. Na ní navazuje hala o rozměrech 60 x 29 x 9 metrů, v níž se bude koncentrovat navezený materiál, i zpracované balíky, určené pro další recyklaci. V rámci výstavby areálu bylo zapotřebí vybudovat 4 metry vysokou a 100 metrů dlouhou opěrnou zeď na zajištění stability přiléhajících zemních svahů.se žlabem pro odvod dešťových vod.

Zdroj a foto: SAKO Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...