Dešťová voda pomůže v Líšni se zálivkou a zabrání škodám

Brno, 28. února 2022 - Parky Trnkova a Rokle – dvě místa v Líšni, kde se má akumulovat dešťová voda jako zdroj zálivky. Oběma projekty se zabývala Rada města Brna. V prvním případě se mění dotační titul, v druhém se řeší podání žádosti.

destova voda kapka

Revitalizace parku Trnkova se blíží ke konci. „Většina prací je již hotová. V blízkosti parku došlo k instalaci podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, která má sloužit jako zdroj zálivky pro centrální část parku. Prováděly se také vnitřní úpravy technické místnosti přilehlé umělecké školy, kde jsou umístěny ovládací prvky k závlahovému systému. Proběhly také výkopové práce potřebné k položení kanalizace včetně jejího napojení na stávající kanalizační systém,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Práce budou pokračovat ještě během jara. Je nutné udělat potřebné terénní úpravy, položit dlažbu, vybudovat chodníky, doplnit mobiliář, a tím dokončit malé náměstíčko, které vzniká u základní umělecké školy,“ vysvětlil 2. místostarosta městské části Brno-Líšeň Martin Příborský a dále uvedl: „Důvodem projednávání je změna dotačního titulu. Žádost o dotaci byla v lednu 2021 podána v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí. U ní však byla vyčerpána finanční alokace. Naopak je nyní možné žádat o dotaci ve výzvě Hospodaření s vodou v obcích z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Důležité je, že tento titul umožňuje žádat peníze i na projekty, které jsou dokončené, v realizaci či blízko ukončení realizace.“

Celkové výdaje se předpokládají ve výši 1 531 559 Kč. Způsobilé výdaje se odhadují na 1 018 611 Kč. Předpokládána dotace je 100 % z celkových způsobilých nákladů. Městská část Brno-Líšeň se bude na dofinancování projektu napůl s městem Brnem.

Také v líšeňské Rokli, což je rozsáhlá odpočinková a rekreační zóna, je snaha využít dešťovou vodu. „Kromě její akumulace má projekt zamezit škodám v důsledku splavu a podmáčení pozemků. Vzniknou tak jímací liniové vpusti podél komunikace, budou osazeny akumulační nádrže, vybudovány technologické šachty, vsakovací objekt a další zařízení,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Stavba by měla proběhnout ještě do konce letošního roku. Městská část ji chce realizovat, i kdyby žádost o dotaci nebyla úspěšná.“

Celkové výdaje se předpokládají ve výši 1 357 897 Kč. V tuto chvíli jsou veškeré náklady nárokovány jako způsobilé. Dotace se tedy odhaduje na 1 122 229 Kč, což je 100 % z celkových způsobilých nákladů. Žádost o poskytnutí podpory bude podána do stejné výzvy jako park Trnkova.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...