Jezírka obory Holedné v Jundrově se dočkají revitalizace

Brno, 27. září 2023 – Díky úspěšnému návrhu z participativního rozpočtu Dáme na vás od paní navrhovatelky Svitlany Polak dojde k záchraně jezírek v oboře Holedná. Odbor participace vypsal veřejnou zakázku na vyčištění a úpravu jezírek a jejich okolí. Jelikož se jednalo o jedinou nabídku, tak zakázku vyhrála společnost Atregia s.r.o. Ta lokalitu zvelebí za 882 695 korun včetně DPH. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku.

labut

Úprava jezírek obory Holedné spočívá v provedení technických opatření na stávajících nádržích, která zamezí ztrátám vody a uvede technický stav těchto nádrží do takové podoby, která umožní provozování nádrží jako napajedlo pro zvěř, pro estetickou a krajinotvornou funkci, nebo retenci vody v krajině.

„Před deseti lety pět malých jezírek uprostřed obory Holedné byly živé, dnes už jsou zanedbané nebo vyschlé. V rámci revitalizace řešíme pouze jedno větší jezírko. Odstraníme sediment a vyčistíme prostor zátopy. Rovněž navrhneme a zrealizujeme nová výpustná zařízení a upravíme okolí jezírek. Současně doplníme mobiliář v podobě altánu a osmi laviček,“ informoval radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL)

Pro revitalizaci lokality bylo nutné vypracovat příslušné přírodovědné studie. „Abychom měli podklady k realizaci, tak jsme nechali vypracovat přírodovědný průzkum pro projekt a hydrogeologickou studii této oblasti. Zjistili jsme, že v lokalitě jezírek se vyskytuje celkem 80 druhů zvířat, z toho čtrnáct zvláště chráněných druhů jako netopýři, čolci, čmeláci, mravenci, nebo například užovky. Revitalizace jezírka pomůže ochránit obojživelníky i jiné ohrožené druhy,“ dodal Chvátal.

Zdroj: KDU-ČSL, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...