Za devět měsíců se v Brně posbíralo skoro 1000 tun bioodpadu

Brno, 6. ledna 2022 - Již tři čtvrtě roku probíhá napříč Brnem svoz bioodpadu. Loni v dubnu nechalo město na veřejně přístupná místa, většinou u stávajících kontejnerových stání tříděného odpadu, rozmístit bezmála tisícovku 240litrových nádob. Od té doby se do brněnské Centrální kompostárny svezlo 903 tun biologicky rozložitelného odpadu, přičemž průměrná míra znečištění nepřesáhla 6 %. Oznámil to Petr Hladík, první náměstek primátorky a Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která má svoz bioodpadu v Brně na starosti.

bioodpad popelnice komposovani

„V tuto chvíli již mohu pilotní projekt svozu bioodpadu označit za úspěch. Přiznám se, že na základě zkušeností z jiných měst panovaly určité obavy, neboť ta z důvodu velké míry nežádoucích příměsí musela svoz bioodpadu omezit. Ovšem, jak se ukazuje, toto nebude případ Brna. My naopak uvažujeme, že po vyhodnocení ročního pilotního provozu, bychom mohli počty biopopelnic v ulicích města ještě navýšit. Jsem hrdý na to, že Brňané přistoupili k možnosti sběru bioodpadu z domácností velmi odpovědně. Bylo vidět, že toto rozšíření služeb recyklace nám chybělo. Od 19. dubna k 31. prosinci se do Centrální kompostárny dostalo celkem 903,21 tun biologicky rozložitelného odpadu z domácností,“ zdůraznil Petr Hladík.

Nejvíce plnili Brňané biopopelnice v průběhu července a během září, naopak nejméně je vytěžovali v prvním měsíci po zahájení svozu a v období adventu. Hranice 20 tun úspěšně svezeného bioodpadu za týden padla v polovině května, nad 30 tun bioodpadu týdně se Brno dostalo v polovině července, poté prakticky celé září a v tomto roce naposledy v polovině října.

„Předpokládám, že hranice tisícovky sebraných tun padne koncem měsíce, neboť i během zimních měsíců dokážeme sebrat okolo 20 tun bioodpadu týdně,“ řekl Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Za největší nešvar, který provází svoz bioodpadu označil Filip Leder, vkládání bioodpadu v igelitových sáčcích a také vyhazování zbytků jídel živočišného původu, včetně omastků. „Oleje z vaření, maso a potraviny živočišného původu do biopopelnic nepatří. Nadměrně znečištěné nádoby se do kompostárny nedostanou a skončí tak místo toho ve spalovně, což je škoda, neboť se připravujeme o kvalitní kompost, který z bioodpadu může být jinak vyroben. Někteří si také pletou hnědou popelnici s popelnicí na směsný komunální odpad a vkládají do nich odpadky, či komodity patřící do žlutých a modrých kontejnerů, jako například plechovky, plasty či sklo. V létě nacházeli pracovníci svozu dokonce ve stejné biopopelnici ve čtyřech týdnech po sobě vždy jednu vysloužilou pneumatiku, ač sběrné středisko odpadů, které bere pneumatiky zdarma, se nachází poměrně nedaleko,“ podotkl Filip Leder.

Na svoz bioodpadu v Brně je vyčleněna jedna posádka, která postupně sváží celé město. (Harmonogram svozu jednotlivých městských částí je uveden na webových stránkách SAKO Brno: Kdy se sváží bioodpad z Vaší městské části? | SAKO – svoz a zpracování odpadu Brno). Za bioodpadem vyráží v pracovní dny od 6.00 hod. Denně najede okolo 100 kilometrů, týdně průměrně 500 kilometrů. Od dubnového startu až k Silvestru 2021 doposud 18 501 kilometrů a 760 metrů k tomu.

Hnědé popelnice jsou určeny pro sběr kuchyňského bioodpadu, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupek a odřezků, jádřinců, kávové sedliny, sypaného čaje, hlíny z květináčů a podobně. V žádném případě by se tam neměly objevit živočišné zbytky, jako například maso, tuky, kůže a kosti, dále mléčné výrobky, oleje ze smažení, obaly, noviny, pleny, kapesníky, cigarety a uhynulá zvířata. Z kapacitních důvodů není vhodné plnit je posekanou trávou, větvemi, listím a dalším odpadem ze zahrádek.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...