SAKO Brno staví první automatickou dotřiďovací linku v republice

Brno, 8. prosince 2021 – V tomto týdnu začíná Brno stavět zcela novou dotřiďovací linku na separovaný plast a papír. Budou ji obsluhovat stroje - na rozdíl od všech ostatních linek v České republice, dosud založených na ručním třídění. Dotřiďovací linka s automatickým provozem by mohla zahájit provoz již začátkem roku 2023. Na základní kámen investice za 330 milionů korun poklepali první náměstek primátorky Petr Hladík a Filip Leder, předseda představenstva svozové a odpadové společnosti SAKO Brno, v jejímž areálu bude moderní linka stát.

SAKO pohled na linku

„Přestože v některých evropských zemích takovéto linky fungují již delší dobu, v České republice jde zatím o naprosto unikátní projekt, s přesahem výrazně za hranice naší metropolitní oblasti. Zvýšená kapacita strojové linky poslouží celému kraji a zvýší procentuální úspěšnost vytřídění. Probíhající investici vidím jako jeden ze strategických projektů, který nám pomůže maximalizovat efekt recyklace a nakládání s odpady postaví na kvalitativně vyšší úroveň. Do cirkulární ekonomiky se dostane mnohem více znovu využitelných komodit. Očekáváme, že nová linka ročně roztřídí 7 000 tun plastu a 8 000 tun papíru,“ uvozuje Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna. Stávající dotřiďovací linka loni zpracovala 4 tisíce tun plastu a 6,5 tisíce tun papíru, a je tak na hraně kapacity.

Objem separovaného odpadu však každým rokem roste a zpracovatelská kapacita staré linky by již brzy nestačila reagovat na jeho další zvyšování. „Množství plastu se každých pět let zdvojnásobuje. Před deseti lety SAKO Brno svezlo z ulic Brna 994 tun plastu, loni již necelé 4 tisíce. V některých lokalitách již pomalu nestačí ani každodenní sběr,“ říká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a pokračuje: „Veřejnost si to moc neuvědomuje, ale dotřiďování odpadu dosud probíhá ručně. Je to náročné, nedostatečně efektivní a někdy i chybové. Dotřiďovací linka s automatickým provozem zvládne vytřídit mnohem širší spektrum plastů v takové kvalitě i kvantitě, na níž lidský faktor prostě nemůže dosáhnout.“

Technologie nové linky zvládne vytřídit až 4,5 tuny odpadu za hodinu. Automatická linka rozpozná plasty podle tvaru, složení, a dokonce i barev; rychle a účinně je roztřídí. V lince bude zabudována také soustava bubnových, optických a balistických strojů pro separaci železných a neželezných kovů, umožňující například sběr plechovek, víček, či konzerv. Výkonný lis s kapacitou 6 tun za hodinu slisuje roztříděný plast a papír do balíků určených k dalšímu zpracování. Součástí linky bude i drtič polystyrenu.

Stavba automatické dotřiďovací linky potrvá přibližně jeden rok. „Letos jsme získali stavební povolení, vysoutěžili zhotovitele a vybrali dodavatele technologie. Nyní začínáme stavět. Předpokládám, že v únoru roku 2023 zahájíme zkušební provoz a poté přikročíme ke kolaudaci,“ dodává Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Projekt je z jedné čtvrtiny financován evropským Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj: SAKO Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...