Nová Brněnská třída propojí Cejl se Zvonařkou

Brno, 17. září 2021 – Nová třída propojí lokalitu Cejlu se Zvonařkou a oživí část Brna, která je dnes známá skrze své zanedbané tovární areály. V lokalitě se také významně rozšíří zeleň. Vedení města si pro projekt Brněnské třídy nechalo vypracovat technickou studii. Řídící výbor schválil také dopravní řešení budoucí ulice. Díky tomu získává plánovaná komunikace postupně svou budoucí podobu.

brnenska trida

„Projekt výstavby Brněnské třídy pokročil do další fáze. Dopravní řešení, které bylo nyní schváleno řídicím výborem strategického projektu města Brna, rozděluje původně průjezdnou Brněnskou třídu na více částí. Díky novému řešení bude odvedena doprava z nové výstavby v brownfieldech, jako jsou Mosilana, Dřevopodnik a Vlněna, a to na ulici Hladíkovou. Zároveň dojde k odlehčení dopravy na Kolišti a Dornychu v jižní části lokality. Předpokládáme, že bychom ke konci příštího roku mohli zažádat o územní rozhodnutí,“ shrnul současný stav radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

V příštích dvou letech dojde k dalším přípravným krokům. Technickou studii a dopravní řešení Brněnské třídy projedná vedení města se všemi dotčenými orgány a zástupci samosprávy. Následně si nechá zpracovat vodohospodářskou studii a průzkumy potřebné pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Zároveň bude probíhat majetkoprávní příprava v daném území a definice architektonických zásad.

brnenska trida panorama

„Brněnská třída zpřístupní chytrou čtvrť Špitálka, která se bude moci realizovat nezávisle na průjezdu přes železniční viadukt. Důležitou součástí stavebních prací bude i zpřístupnění nábřeží Ponávky a výsadba zeleně kolem toku. Naším cílem je vytvořit ulici s alejemi stromů, která bude přívětivá pro pěší a cyklisty jako je například třída kapitána Jaroše. Město si proto nechá vyhotovit další dvě pokladové studie. Půjde o geologický průzkum celého území a studii na modrozelenou infrastrukturu a revitalizaci Staré Ponávky “ doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Řídicí výbor projektu schválil i další harmonogram prací. O stavební povolení bude město usilovat na přelomu let 2023 a 2024. V rozpočtu města jsou na projekt alokovány finance, které se nyní využívají na přípravné práce. Na projektu spolupracují kromě zástupci magistrátu, městských částí, městských společností, KAM s projektanty a soukromými investory.

Vizualizace: Atelier A8000


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...