Brněnské mateřské školy získají pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti

Brno, 15. srpna 2021 - Didaktické pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti dětí získá 138 brněnských mateřských škol zapojených do projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání v městě Brně. Rozhodla o tom Rada města Brna.

brno didakticke pomucky materska skola

Pomocí didaktických pomůcek se děti zábavnou formou naučí základní geometrické tvary v ploše i v prostoru nebo určení barev. Pomůcky také napomáhají rozvíjení jemné motoriky, podporují prostorovou imaginaci a podněcují k tvořivosti i matematickému myšlení děti již od útlého věku.

„Každá školka získá od pražské společnosti Didamag jednu didaktickou sadu. Město Brno zaplatí za všech 138 sad celkem 1 276 872,60 korun včetně DPH,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.


Související články: