Dominikánské náměstí změní tvář, jeho podobu určí soutěž

Brno, 17. března 2021 – Na přelomu let 2019 a 2020 se uskutečnila architektonicko-výtvarná soutěž na doplnění zrekonstruovaného Dominikánského náměstí o dva vodní prvky, avšak žádný z návrhů nebyl vybrán k realizaci. Brněnští radní proto schválili vyhlášení nové soutěže.

2103110 vodni prvek Dominikanske namesti obr

„Předmětem soutěže je autorský návrh jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení prvku patří dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Může, ale nemusí jít o historickou reflexi původního rybného trhu, který se zde nacházel. Nový vodní prvek musí být každopádně uměleckým dílem, od kterého se očekává vysoká výtvarná úroveň,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Původní zadání počítalo se dvěma vodními prvky, jedním před kostelem svatého Michala a druhým v centrální části Dominikánského náměstí. Odborná část hodnoticí komise soutěže se však shodla na doporučení nerealizovat před kostelem žádný vodní prvek vzhledem k omezenému prostoru. Radní následně rozhodli, že nevyberou žádný z návrhů, a uložili Odboru kultury Magistrátu města Brna přepracovat zadání a vypsat novou soutěž na vodní prvek pouze ve středu prostranství.

Proto Rada města Brna 25. listopadu 2020 rozhodla o zřízení nové poroty, ustavující zasedání se uskutečnilo 18. února 2021. „Úkolem poroty bylo stanovit jasnou definici předmětu soutěže včetně nastavení soutěžního zadání. Konečné znění soutěžních podmínek bylo schváleno všemi 18 členy. Poté Odbor kultury MMB dokument poslal České komoře architektů, která 26. února vydala potvrzení o regulérnosti architektonicko-výtvarné soutěže i jejích podmínek. Dnes jsme na schůzi rady vyhlášení soutěže projednali a schválili, soutěžní podmínky budou veřejně zpřístupněny bez odkladu. Termín pro podání návrhů je stanoven do 30. června, zasedání soutěžní poroty očekáváme v srpnu,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Vodní prvek bude situován v ploše vymezené čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi na pozemku p. č. 509/3, k. ú. Město Brno. Návrhy využijí pro umístění technologií existující komoru. Dílo musí být výškově dimenzováno tak, aby nedošlo k vizuální ani fyzické kolizi s korunami čtyř stromů. Náklady na realizaci návrhu (včetně projektové dokumentace, stavební přípravy a řešení vodní technologie) nesmí přesáhnout 7 550 000 korun bez DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je do 30. září 2022.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...