Brno vyhlásí mezinárodní soutěž na podobu nového hlavního nádraží

Brno, 22. června 2020 – Brno se připravuje na jeden z nejzásadnějších projektů 21. století – stavbu nového hlavního nádraží. Na jeho návrh bude vypsána mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž. Brněnští radní souhlasili s její přípravou.

brno hlavni nadrazi soutez

„Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti bude stavba nového hlavního nádraží svým významem i účelem značně přesahovat hranice města Brna a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do našeho města, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zpracováním urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže o návrh nového hlavního nádraží pověřil město Brno v lednu 2019 Řídící výbor Železničního uzlu Brno. Společnými zadavateli soutěže bude město Brno
a státní organizace Správa železnic (dříve SŽDC). Pravidla spolupráce mezi těmito dvěma subjekty vymezuje smlouva o společném zadávání, kterou schválila Rada města Brna. Organizací soutěže byla pověřena Kancelář architekta města Brna (KAM).

„Předmětem soutěže je návrh nového hlavního nádraží včetně zastřešení a podoby nástupišť a také návrh dispozic vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly. Řešit se bude i podoba fasád drážních objektů
a vzhled drážního tělesa. Součástí je rovněž návrh mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství. Dopravní uzel musí být vhodně navázán na urbanistickou strukturu nové čtvrti,“ popsal první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Úkolem vybraného dodavatele bude také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby. Návrh zahrnuje rovněž kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru.

„Cílem soutěže je nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

„Předpokládaný termín vyhlášení soutěže o návrh je začátek srpna 2020, bude to soutěž dvoufázová a bude trvat jeden rok. Cílem je získat návrh, který bude funkční a realizovatelný. Vítěz obdrží jako odměnu 6 milionů korun, druhý v pořadí 5 milionů a třetí 4 miliony,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...