Brno chce podpořit VIDA! science centrum 17 miliony

Brno, 2. prosince 2019 – Představitelé Brna chtějí na základě žádosti navázat a prodloužit dosavadní spolupráci s krajem ve financování VIDA! science centra. O další finanční součinnost požádal Brno provozovatel zábavního a popularizačního vědeckého parku Jihomoravský kraj. Radní doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit dotaci ve výši 17 milionů korun na provoz VIDA! science centra na rok 2020.

vida science centrum brno

Jihomoravský kraj vybudoval moderní interaktivní centrum popularizace vědy VIDA! science centrum. Od roku 2014 jej provozuje příspěvková organizace JMK Moravian Science Centre Brno. Město Brno se od počátku významně podílí na přípravě a podobě VIDA! science centra, v roce 2014 zastupitelé schválili smlouvu o dotaci na financování jeho provozu. Platnost této smlouvy o spolupráci vyprší koncem listopadu.

„Rozhodně chceme pokračovat ve spolupráci s krajem na provozu VIDA! science centra. Je to skvělý a úspěšný projekt, který svým unikátním programem spojuje, baví a vzdělává různé generace návštěvníků. V prvních pěti letech fungování VIDA! science centra město podpořilo projekt částkou 70 milionů korun. Obnos financí pro následující rok fungování centra zohledňuje dynamický růst platů, proto je vyšší,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

O tomto kofinancování ve výši více než 17 milionů korun rozhodnou v prosinci zastupitelé. Prostředky jsou určené na obnovu stálé expozice, platy zaměstnanců a provoz.

Foto: VIDA! science centrum


Související články: