Město získalo téměř 100 milionů korun na podporu vzdělávání

Brno, 22. srpna 2019 - Město Brno obstálo se svou žádostí o dotaci k projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, a to v plném rozsahu. Oznámilo to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytne dotaci ve výši téměř 100 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

vzdelavani skola studentka

„Mám obrovskou radost z toho, že se nám podařilo získat plnou podporu ministerstva v projektu, který pomáhá žákům v jejich vzdělávání. Navazujeme tak na systematickou činnost, která v Brně běží od roku 2014. Její nejvýraznější aktivitou bylo doučování žáků, kterého si cení školy, rodiče i samotní žáci. V této praxi chceme i nadále pokračovat a podporu vzdělávání rozšířit,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Důležitou roli budou mít v projektu na základních školách kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství. „Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody jako skupinová práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoj písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení apod. Na některých školách je v rámci kroužku podpořen žákovský parlament,“ dodal Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství.

Dále budou podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků. Na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám budou v rámci projektu personálně podpořena školní poradenská pracoviště. „V mateřských školách, které vzdělávají větší počet znevýhodněných dětí, budou pracovat školní asistenti. Také podpoříme neformální předškolní vzdělávání ve třech zapojených organizacích a systematickou práci s rodiči dětí, které neformální předškolní kluby navštěvují,“ uvedla Marie Klusoňová, vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Nově se práce zaměří také na spolupráci mateřských a základních škol při přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání. V mateřských školách budou podpořeny tzv. edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, které aktuálně hradí rodiče dětí ze svého.

Pedagogové zapojených škol se budou vzdělávat v nových metodách pro práci s dětmi a žáky. Školy i zapojené organizace získají materiál a pomůcky. Projekt bude zahájen v lednu roku 2020 a potrvá tři roky, tedy do konce roku 2022. Celkové náklady dosahují téměř 100 milionů korun, spoluúčast města Brna představuje 5 % rozpočtu. Celkem se zapojí 182 základních a mateřských škol na území města Brna, 179 škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, 3 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...