Lesy města Brna získají dotaci 15 milionů na výkup lesních pozemků

Brno, 16. června 2019 – Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit investiční dotaci ve výši 15 milionů korun společnosti Lesy města Brna na výkup lesních a ostatních pozemků, které navazují na komplex lesních pozemků ve vlastnictví města Brna. Lesní pozemky jsou dnes, v době kůrovcové kalamity a plošného usychání porostů, pro vlastníky z hlediska odborného lesnického obhospodařování zátěží.

les lesy

V současné době již společnost Lesy města Brna eviduje několik nabídek na prodej lesních pozemků. Převedení finančních prostředků na společnost schválili radní z důvodu urychlení procesu nabývání pozemků.

„Chceme využít nabídky, která se městu naskytla. Považuji za důležité rozšiřování a zlepšování stavu městských lesů, a to jak pro současnou, tak budoucí generaci. V okolí městské aglomerace navíc vystupují do popředí i jejich mimoprodukční funkce, zejména rekreační a vodohospodářská. Proto je důležité dbát obecně o dlouhodobou udržitelnost lesů, jejich význam se stále zvyšuje,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík. Poskytnutí dotace bude ještě schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání 18. června.


Související články: