Světoví odborníci na agrolesnictví se setkají v Brně

Brno, 7. listopadu 2023 - Evropské zemědělství se potýká s klimatickou změnou, úbytkem hmyzu a ptáků v krajině, znečištěním i snahou o potravinovou soběstačnost a zlepšení zdraví lidí. Agrolesnictví, tedy pěstování dřevin společně s rostlinnou výrobou nebo chovem hospodářských zvířat, je osvědčeným způsobem, jak udržet produkci potravin a zároveň čelit těmto problémům. Dobře navržené agrolesnické systémy přizpůsobené místním podmínkám mohou také zlepšit biodiverzitu i ekosystémové služby krajiny. I přes zájem zemědělců a politiků je ale přijetí agrolesnictví v současnosti náročné.

les lesnik

Cílem mezinárodní konference, která se bude konat na Mendelově univerzitě v Brně na konci května příštího roku, je řešit výzvy při zavádění agrolesnictví. Tato nejvýznamnější evropská agrolesnická akce se v Česku koná poprvé.

Agrolesnictví v Česku nabírá na síle, sídlí zde mnoho farem, kde může být agrolesnictví základním kamenem zemědělského rozvoje a zároveň dokáže zlepšit odolnost farmy vůči změně klimatu. „V současné době se v ČR agrolesnictví bouřlivě rozvíjí a mají o něj zájem vědci, samotní zemědělci i politici. Důkazem je i to, že se tento rok rozběhlo i opatření na podporu agrolesnictví v rámci našeho strategického plánu Společné zemědělské politiky EU,“ uvedl Bohdan Lojka, předseda vědecké komise konference.

„Je třeba brát naši zemědělskou krajinu jako živoucí nedílnou součást našich ekosystémů. Naše systémy produkce potravin by měly spolupracovat s přírodou, ne pracovat proti ní. Když to pochopíme, začneme zkoumat rozmanité způsoby, jakými může agrolesnictví přispět k zelenějšímu zemědělství a rozvoji venkova. Cítím, že naší silnou stránkou je spolupráce – sdílení různých názorů, zkušeností s různým zázemím a různými okolnostmi. Na tom musíme společně pracovat,“ uvedla Judit Csikvári, prezidentka Evropské agrolesnické federace (EURAF). Organizace má více než 600 členů ve 23 evropských zemích, jejím cílem je podporovat přijetí agrolesnických postupů v celé Evropě.

Konference se bude týkat výzkumu i praxe. Řešit se budou příležitosti i výzvy při aplikaci stromů do zemědělství. Odborníci z celého světa budou diskutovat na tematických zasedáních, workshopy nabídnou účastníkům nové zkušenosti a impulzy, jak může agrolesnictví diverzifikovat produkci, zlepšit zdraví půdy i biologickou rozmanitost v Evropě. „Hlavním cílem je prosadit a ukázat, že pěstování dřevin na zemědělské půdě může mít nejen mnoho pozitivních environmentálních benefitů, ale hlavně že dřeviny mohou představovat pro zemědělce i zajímavou produkční alternativu. Řešíme, jaké dřeviny, jak a kde pěstovat na zemědělské půdě a jak je včlenit i do našeho modelu intenzivního zemědělství,“ popsal Lojka, podle kterého zemědělci projevují stále větší zájem o tuto možnou alternativu.

Na konferenci se objeví speakři nejen z Evropy, ale i Ameriky nebo Austrálie. „S kolegy jsme se snažili pozvat na konferenci nejlepší odborníky, ale i praktiky z celého světa. Moc se například těším na přednášky a diskuzi s Kevinem Walzem a Michaelem Goldem ze Spojených Států nebo Rowenem Raidem z Austrálie, kteří mají dlouholeté vědecké ale hlavně i praktické zkušenosti s agrolesnictvím ze svých zemí. Joachim Milz z Německa bude mluvit o svých zkušenostech s dynamickým agrolesnictvím a další evropští praktici jako Jo Smith z Portugalska, Stephen Briggs z Velké Británie a Adolfo Rosati z Itálie nám všem určitě předají jejich zkušenosti. Třešničkou na dortu budou i příspěvky Christiana Dupraze z Francie, což je pro mě otec evropského agrolesnictví a Patricka Wormse z Belgie, prezidenta Mezinárodní agrolesnické unie,“ vyjmenoval Lojka.

Evropská agrolesnická konference se bude konat v Brně od 27. do 31. května 2024. Pořádá ji Český spolek pro agrolesnictví jako pobočka Evropské agrolesnická federace (EURAF) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a dalšími partnery, kteří podepsali Memorandum o spolupráci na organizaci konference, tedy Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem. Technickou stránku organizace bude zajišťovat agentura AIM Group International. Akci poskytli záštitu ministr zemědělství, ministr životního prostředí, hejtman Jihomoravského kraje, primátorka města Brna i rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Zdroj: MENDELU, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...