V Žabovřeskách na Sochorově vyroste nové sběrné středisko odpadu

Brno, 6. května 2019 – Nové sběrné středisko by mělo vzniknout na ulici Sochorova do roku 2020. Plánované zařízení má nahradit provizorní sběrné středisko, které je na této ulici dočasně v provozu. Cílem je vybudovat nové, které bude odpovídat všem technickým i hygienickým standardům a umožní občanům pohodlně odkládat různé druhy odpadů. Vybudování plnohodnotného střediska rada města Brna schválila v letošním roce.

sako brno sklapec

„Nově budované zařízení bude od stávajícího provizorního vzdáleno asi 150 metrů a vznikne v prostoru vymezeném ulicemi Sochorova, Kníničská a tramvajovou tratí. Stavební pozemek je v současné době bez využití a nabízí manipulační plochu o rozloze necelých 1 600 m2. Kromě modernizace střediska tak dojde i k navýšení jeho kapacity tak, aby občané v případě přeplněnosti kontejnerů nemuseli hledat jiné sběrné středisko,“ přiblížil projekt předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder.

„Podle harmonogramu prací bude realizace projektu probíhat od září 2019 do konce roku 2020. Investiční náklady na vybudování sběrného střediska jsou téměř 7,5 milionu korun. Z toho 85 procent způsobilých investičních nákladů bude kryto z dotace Státního fondu životního prostředí,“ upřesnil Filip Leder.

Sběrných středisek mají Brňané v současné době k dispozici hned 37, což je v rámci České republiky výrazný nadprůměr. Odkládat na nich mohou například chemikálie, zbytky čisticích prostředků, ale i velkoobjemový odpad nebo stará elektrická zařízení, jako jsou varné konvice, ledničky, sporáky a další. Některá z nich přijímají i stavební suť a pneumatiky.

Brněnští radní letos schválili i spolupráci mezi společností SAKO a městem při přípravě dalších dvou sběrných středisek, a to na ulici Slaměníkova (MČ Maloměřice a Obřany) a Lazaretní (Židenicích).

„Při rozšiřování sítě sběrných středisek klademe důraz na jejich smysluplné rozmístění. Důležité je pro nás nejen to, aby střediska sloužila co největšímu počtu občanů, ale taky aby měl každý nějaké sběrné středisko odpadu v pohodlné dojezdové vzdálenosti od domova,“ dodal na závěr Filip Leder.

Foto: SAKO


Související články: