Brno je podle výzkumu přívětivé město pro podnikání

Brno, 6. března 2019 – Skvělou kombinací vstřícného přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si vítězství vybojovalo statutární město Brno. Ve srovnávacím výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, se v Jihomoravském kraji na druhém a třetím místě seřadily Vyškov a Břeclav. Výzkum hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice a také městské části Hlavního města Prahy.

brno misto pro podnikani

Brno umí s podnikateli komunikovat

Brno boduje v podnikatelském prostředí nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, nejvyšším podílem právnických osob a nejvyšším počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Další silnou stránkou Brna je velmivysoký podíl malých a středních firem a vysoký růst počtu ekonomických subjektů. A k tomu je třeba připočíst velmi dobrou dopravní dostupnost moravské metropole. V přístupu veřejné správy Brno vyčnívá předevšímsvými výsledky v komunikaci. Prokázalov kraji nejlepší výsledky v testu elektronické komunikace, město má nejlepší webové stránky ve vztahu k podnikatelům a také jedny z nejnižších poplatků za vodné a stočné.

„Naprosto zásadní pro podnikatele je, že se snažíme pracovat pro celou paletu podnikatelů, včetně velkých nadnárodních korporací, ať už tuzemských nebo zahraničních. S těmi se město potkává v podnikatelských zónách a snaží se reagovat na jejich potřeby.V novém roce 2019 děláme také mise k těm největším zaměstnavatelům, aby veřejná správa měla opravdu aktuální informace o dění. A už více než deset let podporujeme začínající podnikatele a talenty v síti podnikatelských inkubátorů, které jsou ve městě. Pro malé a střední podniky, kterých je nejvíce a tvoří ve finále největší výkon ekonomiky, děláme ve spolupráci s Hospodářskou komorou například obchodní mise. Pečujeme tedy systematicky o všechny druhy podnikatelských subjektů v Brně,“ uvádí vedoucí oddělení spolupráce a rozvoje města Brno Jakub Rybář.

Ve Vyškově je nízká nezaměstnanost, Břeclav podporuje veřejnou dopravu

Vyškov se může v rámci kraje pochlubit velmi nízkou nezaměstnaností, místní radnice boduje vůbec nejnižší dluhovou službou a velmi kvalitní elektronickou komunikací. Při regionálním porovnání se ve městě rovněž nabízejí nadprůměrně vysoké platy. Oproti loňsku si polepšila také Břeclav, která vyniká velmi vysokým podílem právnických osob a vysokým scóringem úředních hodin. Podnikatelé zde mohou také ocenit vyšší míru nezaměstnanosti mladých, která je předpokladem dobrého potenciálu lidských zdrojů.Město také vynakládá dostatečné prostředky na veřejnou dopravu.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavovánjedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.


Související články: