Město opraví hřiště při ZŠ Jasanová

Brno, 1. července 2014 - Město Brno zrekonstruuje další sportoviště při základní škole, které bude  moci využívat i široká veřejnost. Tentokrát se jedná o ZŠ Jasanovou v MČ Brno-Jundrov, kde bude v nejbližších týdnech zahájena oprava původního nevyhovujícího školního hřiště, které těsně sousední s objektem základní i mateřské školy. Rada města schválila ve středu 25. června 2014 smlouvu o dílo s celkovou investicí 13 miliónů Kč a dobou realizace osm měsíců.

hriste zs jasanova

„Daří se nám postupně rekonstruovat sportoviště při základních školách, která ve většině případů může využívat také veřejnost. Jsem rád, že další základní škola bude mít moderní a funkční sportoviště,“ uvedl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Umístění nových ploch v rámci areálu vychází ze snahy o maximální možné využití volných ploch ke zbudování sportoviště a jeho jednoduché napojení na technickou infrastrukturu. Poloha nového sportoviště přibližně kopíruje výškovou úroveň původního hřiště, zohledněno je i výhledové umístění objektu šaten při jihozápadním rohu sportoviště. Součástí stavby je i areálová kanalizace odvádějící dešťové vody ze zpevněných ploch a přípojka jednotné kanalizace do městské kanalizace v ulici Rozmarýnové. Areálové rozvody kabelů osvětlení a areálového vodovodu určeného pro zavlažování zeleně jsou napojeny na stávající rozvody v rámci sousedního objektu školy.

Pro potřeby využívání sportoviště veřejností je součástí návrhu i parkoviště, které je umístěno v docházkové vzdálenosti cca 100 m od školního areálu. Stavba parkoviště bude obsahovat i dešťovou kanalizaci s retenční nádrží, s přípojkou na veřejnou jednotnou kanalizaci v ulici Sosnové a přeložení stávajícího veřejného osvětlení.

Zdroj: MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...