Město opraví hřiště při ZŠ Jasanová

hriste zs jasanovaBrno, 1. července 2014 - Město Brno zrekonstruuje další sportoviště při základní škole, které bude  moci využívat i široká veřejnost. Tentokrát se jedná o ZŠ Jasanovou v MČ Brno-Jundrov, kde bude v nejbližších týdnech zahájena oprava původního nevyhovujícího školního hřiště, které těsně sousední s objektem základní i mateřské školy. Rada města schválila ve středu 25. června 2014 smlouvu o dílo s celkovou investicí 13 miliónů Kč a dobou realizace osm měsíců.

„Daří se nám postupně rekonstruovat sportoviště při základních školách, která ve většině případů může využívat také veřejnost. Jsem rád, že další základní škola bude mít moderní a funkční sportoviště,“ uvedl první náměstek primátora Robert Kotzian.

Umístění nových ploch v rámci areálu vychází ze snahy o maximální možné využití volných ploch ke zbudování sportoviště a jeho jednoduché napojení na technickou infrastrukturu. Poloha nového sportoviště přibližně kopíruje výškovou úroveň původního hřiště, zohledněno je i výhledové umístění objektu šaten při jihozápadním rohu sportoviště. Součástí stavby je i areálová kanalizace odvádějící dešťové vody ze zpevněných ploch a přípojka jednotné kanalizace do městské kanalizace v ulici Rozmarýnové. Areálové rozvody kabelů osvětlení a areálového vodovodu určeného pro zavlažování zeleně jsou napojeny na stávající rozvody v rámci sousedního objektu školy.

Pro potřeby využívání sportoviště veřejností je součástí návrhu i parkoviště, které je umístěno v docházkové vzdálenosti cca 100 m od školního areálu. Stavba parkoviště bude obsahovat i dešťovou kanalizaci s retenční nádrží, s přípojkou na veřejnou jednotnou kanalizaci v ulici Sosnové a přeložení stávajícího veřejného osvětlení.

Zdroj: MMB


Související články: