Jaký obrázek mají obyvatelé Česka o Brně?

Brno, 15. dubna 2014 - V roce 2008 byla vytvořena Indikátorová soustava Strategie pro Brno. Soustava zavedla ucelenou sadu indikátorů pro hodnocení realizace Strategie pro Brno, a tedy rozvoje města obecně.

Brno-BVV250

Pro správu města je velmi důležité znát obraz města, jaký si o něm vytvářejí obyvatelé České republiky a moci tak z tohoto úhlu pohledu hodnotit úspěšnost realizovaných aktivit. Jedním z indikátorů je proto „Image města z vnějšího pohledu", který se získává pomocí reprezentativního sociologického šetření.

První vlna výzkumu proběhla v roce 2009, v roce 2013 byl výzkum zopakován. Respondentům byla nabídnuta k posouzení pomocí čtyřbodové škály sada třiceti tří pozitivně laděných výroků týkajících se image města. Čím nižší je hodnota průměrného ohodnocení výroku, tím více respondenti s výrokem souhlasí a tím lepší je i celkové hodnocení image města.

Image města z vnějšího pohledu

Image Brna je v očích české veřejnosti tvořena zejména spojením města s univerzitami a vysokými školami (průměrné hodnocení 1,5), lidé Brno vidí jako město, kde lze dobře nakupovat (1,56), a rovněž jde o město vnímané jako dobře dostupné vlakem (1,62) či autem (1,66). Mezi charakteristiky, které podle respondentů k Brnu výrazněji náleží, patří i nabídka kulturních akcí (1,7) a atraktivních kulturních památek (1,71). K dominantní charakteristice Brna jako města univerzit patří i jeho vnímání jako atraktivního města pro absolventy VŠ (1,68), města vědy (1,75) a rovněž moderního a pokrokového města (1,82). Výsledná hodnota souhrnného indikátoru 1,88 znamená celkové pozitivní hodnocení. Ze srovnání výsledků z let 2009 a 2013 vyplývá, že v porovnávaných charakteristikách nedošlo k výrazným posunům v hodnocení – v roce 2009 měl indikátor hodnotu 1,84.

Na opačném pólu hodnocení se shromáždily charakteristiky, které více či méně souvisí s kvalitou života obyvatel města. Relativně malý podíl respondentů vnímá Brno jako město s čistým ovzduším a dobrým životním prostředím, jako město bezpečné, čisté, s kvalitní sociální péčí a také město, které má dobře vyřešenou automobilovou dopravu. Uvedené charakteristiky ale souvisí s osobní zkušeností a posoudit je dokážou kromě obyvatel města spíše ti, kteří Brno více poznali, například tím, že v něm dlouhodobě pobývali.

Brno-grafZdroj: Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, 2013

Výzkum se zajímal i o asociace, které se s městem pojí. Jednoznačně nejvíce rezonuje spojení Brna s veletrhy a areálem Výstaviště, následuje spojení Brna s památkami, jako jsou Petrov, Špilberk, Stará radnice apod., dále se respondentům s Brnem silně pojí pivovar Starobrno a závody motocyklů, resp. brněnský automotodrom. Závody motocyklů se v roce 2009 umístily na druhém místě, tj. zaznamenaly během čtyř let pokles o jednu pozici, naopak Brněnská přehrada se s Brnem pojí silněji než před několika lety. Dále se k Brnu poměrně silně vážou asociace s městem univerzit a studentů, hokejovým klubem Kometa a brněnským hantecem.

Výzkumnou zprávu ze sociologického šetření Obraz Brna v názorech obyvatel České republiky, kterou zpracovala v roce 2013 agentura FOCUS, Marketing & Social Research, najdete v elektronické podobě na webu www.brno.cz v sekci Správa města – Dokumenty města – Analýzy a studie.

Na základě výzkumné zprávy připravila
Eva Gregorová
Kancelář strategie města MMB

Foto: Archiv Veletrhy Brno

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...