Evropská centra excelence zvyšují prestiž Brna

Brno, 21. září 2013 - V Brně se momentálně nachází 15 vědecko-výzkumných center, z nichž čryři jsou označována jako Evropská centra excelence. Jedná se o velká výzkumná střediska, která spojují teoretický a aplikovaný výzkum a vytvářejí tak špičkové technologie světové úrovně. Tato centra excelence se již dnes mohou pochlubit řadou úspěchů, kterých za dobu své existence dosáhla.

CEITEC 250

CEITEC – Středoevropský technologický institut

Bezesporu jeden z největší úspěchů slaví Středoevropský technologický institut (CEITEC). V červenci mladý vědec Pavel Plevka získal nejprestižnější evropský vědecký grant udělovaný Evropskou výzkumnou radou. Tyto granty rada uděluje nejtalentovanějším evropským výzkumníkům na základě vědecké excelence jejich návrhu inovativního výzkumu. Získat je není jednoduché, obvykle je tento grant udělován pouze asi 10 % uchazečů z celého světa. Plevka je letos jediným vědcem působícím v České republice, který finanční podporu získal, a zároveň je i vůbec prvním vědcem v Brně, kterému se to podařilo. Evropskou výzkumnou radu zaujal s projektem Strukturní studie lidských pikornavirů a na svůj výzkum dostane během pěti let přibližně 52 miliónů korun.
Jak Plevka vysvětlil, viry ze skupiny pikornavirů způsobují celou řadu lidských onemocnění od běžného nachlazení po život ohrožující záněty mozku. „Na našem výzkumném projektu je zajímavá kombinace strukturněbiologických metod, které použijeme ke studiu životního cyklu pikornavirů. Pro získání grantu bylo důležité také to, že budeme studovat viry způsobující lidská onemocnění a naše výsledky tak mohou přispět ke zvýšení kvality lidského života," popisuje mladý vědec.

CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu

Nejnovějším počinem Evropského centra excelence CzechGlobe čili Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR je výzkumná stanice v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. Tato stanice je zaměřená na studium dopadů změny klimatu na zemědělské plodiny a rychle rostoucí dřeviny. Stanici tvoří 24 plně automatizovaných malých „skleníků", ve kterých je sledován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého či ozónu, teploty, sucha, UV záření a obsahu dusíku. Experiment je unikátní v tom, že poskytuje možnost sledovat vliv až čtyř faktorů současně, přičemž obdobné experimenty ve světě jsou schopny vyhodnocovat vzájemnou interakci nejvýše u dvou až tří faktorů.

Změna klimatu je složitý proces, související se zvyšujícím se množstvím skleníkových plynů v atmosféře. Vedle dlouhodobých trendů, kterými jsou právě nárůst koncentrace oxidu uhličitého a zvyšování teploty, se změna klimatu projevuje také zvýšenou četností extrémních jevů, jako jsou periody sucha, vlny veder v letních měsících nebo přívalové srážky. První výsledky výzkumu by měly být známy ke konci roku. Aby byly závěry jednoznačné a věrohodné, je nutné mít alespoň tříletou řadu měření a analýz.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)

Posláním centra je hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění srdce a mozku čili neurologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí nejen v České republice. Centrum ICRC je financováno zejména ze strukturálních fondů Evropské unie a staví na dlouholeté úspěšné spolupráci s řadou zahraničních a českých akademických institucí a průmyslových společností. Nyní zde pracuje více než 250 odborníků působících v 17 mezinárodních vědeckých týmech. Součástí ICRC je také jedno z nejmodernějších center v Evropě pro hodnocení poruch dýchání ve spánku, tzv. spánkové apnoe, a jejich vztahu k srdečním onemocněním. Rozvíjen je i program pro hodnocení rizika náhlé srdeční smrti. Mezinárodní centrum klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně je medicínské výzkumné centrum, které bylo otevřeno loni v říjnu a nyní probíhá výstavba dalších objektů.

IT4Innovations

V kampusu Fakulty informačních technologií VUT v Brně v Božetěchově ulici je téměř dokončena stavba Výzkumného centra informačních technologií, budovy plné nejmodernějších IT laboratoří, v níž bude umístěna také část technologie největšího českého superpočítače IT4Innovations. Čeští i zahraniční výzkumníci se v něm budou zabývat mimo jiné bezpečnostním výzkumem (např. zpracováním audiovizuálních dat, identifikací jazyka a mluvčích ze zvukových záznamů, detekcí osob a objektů ve videosekvencích, snižováním kybernetické kriminality) nebo 3D počítačovými modely lidských tkání a implantátů.

Výzkumné centrum informačních technologií je součástí národního superpočítačového centra IT4Innovations, které má centrálu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Zdroj: KSM MMB
Vizualizace: FNUSA

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...