Zelené technologie ze Švýcarska ukážou směr k energetickým úsporám i chytrým domácnostem

Brno, 7. září 2022 - Chytré Líchy, RE:Špitálka, Nová Zbrojovka nebo proměna areálu Vlněny. Brno se stává tuzemskou výkladní skříní chytrých a úsporných technologií v domácnostech, výrobních provozech nebo kancelářských budovách. Snižování spotřeby energií a celkové energetické náročnosti je cílem nejen soukromých investorů, ale také veřejných budov. Transformaci ekonomiky, a vlastně celé společnosti, zbavující se závislosti na fosilních palivech ještě urychlil strmý růst cen energií. To, jak může přechod k obnovitelným zdrojům energie vypadat, ukazuje výstava Mohou technologie zachránit svět? představující nejinspirativnější nápady a realizace ze Švýcarska i České republiky. V galerii VIDA! science centra bude zdarma k vidění od 7. září do 3. října.

Solaxess solar panely

Pilířem výstavy jsou projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a klimatu. Zároveň přibližuje dvacet úspěšných projektů švýcarských vývojářů nebo podnikatelů na poli ekologického zemědělství, úpravy a ochrany vod, úsporných výrobních technologií, šetrných materiálů a postupů ve stavebnictví nebo biodiverzity v krajině.

Pro brněnské studenty a posluchače, stejně jako jejich pedagogy, bude podnětná doložená funkční a osvědčená spolupráce vysokých škol, veřejného i soukromého sektoru ve Švýcarsku. Ve schopnosti propojovat výzkum a vývoj s výrobou, zapojování inovací do života nebo podpoře kreativní občanské společnosti je Švýcarsko na světové špičce. A právě ve výzkumných a vývojových centrech švýcarských univerzit vznikla řada patentů z oblasti čistých technologií, které jsou s úspěchem vyváženy do celého světa.

Návštěvníci na výstavě najdou řešení v oblastech jako chemický průmysl, stavebnictví, doprava, energetika nebo odpadové hospodářství. Všechny spojuje snaha o snižování dopadů klimatické změny, předcházení jejím příčinám a zmiňovaný odklon od uhlí a plynu. Ostatně Brno například v oblasti efektivního zužitkování odpadu může nabídnout funkční řešení: jeho využití bioplynu z odpadních kalů pro místní MHD je vnímáno jako příkladné i mimo hranice ČR…

„Fakt je, že Švýcarsko pojímá udržitelný rozvoj společnosti komplexně. Vnímáme, že jsme součástí přírody. Co si z ní šetrně bereme, to se snažíme šetrně vracet zpět. Patrné je to třeba na propojení odpovědného turismu a veřejné dopravy ve švýcarských Alpách nebo na maximální snaze využít sluneční energii,“ vysvětluje Philippe Guex, velvyslanec Švýcarska v České republice.

Právě fotovoltaika a energetika budou zřejmě patřit k hlavním magnetům výstavy Mohou technologie zachránit svět? Vynalézavá a především vyzkoušená, vysoce funkční řešení jsou přítomná na několika prezentačních panelech. Pro Brno či Jihomoravský kraj bude třeba impulsem využití střešní krytiny pro historické objekty se zabudovaným fotovoltaickým systémem, čistě ekologická tepelná izolace budov nahrazující polystyren, modulový systém z cihel na bázi recyklovaného PET materiálu nebo nový typ malého (jaderného) reaktoru, v němž se místo uranu využívá thorium.


Související články: