Královo Pole otevře hřiště pro městský parkour a fitness

Brno, 27. srpna 2013 - Městská část Brno – Královo Pole je druhým místem v České republice, kde vyrostlo hřiště pro městský parkour. V Brně si připisuje prvenství. Další aktivitou, kterou je možné v nově upravené horní části parku na ulici Kartouzská pěstovat, je cvičení fitness. Hřiště bylo dokončeno v srpnu.

hriste-parkour-kralovo-pole-brno-karzouzska

Slavnostní zahájení jeho provozu proběhne 11. září od 15 hodin. Na programu budou ukázky městského parkouru a fitness s využitím instalovaných, na první pohled neobvyklých, herních prvků.

Vzhledem ke svému zaměření je předpoklad, že nové hřiště bude využíváno především teenagery, pro něž nejsou běžná dětská hřiště příliš zajímavá. Místo pro vybudování hřiště (tj. horní část parku na ulici Kartouzské), kde se dají provozovat ne zcela tradiční disciplíny, bylo vybráno s ohledem na jeho odstínění od okolní zástavby vzrostlou zelení z jedné strany a ze strany druhé stájemi v  areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Netradičně vyhlížející hřiště je opatřeno informačními tabulemi s popisy cviků, prostřednictvím QR kódů je možné se připojit na internetové stránky s krátkými video ukázkami. U každého prvku je uveden stupeň obtížnosti pro procvičování konkrétní dovednosti.
Důležitý je fakt, že celé hřiště odpovídá normě ČSN 1176-7. Není tedy určeno jen pro profesionální parkouristy, ale pro všechny kategorie cvičenců, včetně dětí. Hřiště je vybaveno prvky vyrobenými ve Finsku společností, která se na tuto disciplínu orientuje a specializované herní zařízení, které je vystavováno velké provozní zátěži, vyvíjí.

Herní zařízení mají TÜV certifikáty. Použité materiály (dřevo, plast, ocel) mají dlouhou životnost a jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Před uvedením hřiště do provozu zde budou instalovány také odolné dubové lavice a okolní zeď bude posprejována ve stylu graffiti. Náklady na vybudování nového hřiště v parku na Kartouzské dosáhly cca 2 milionů korun vč. DPH.

Zdroj: ÚMČ Brno – Královo Pole


Související články: