Brno pronajme Scalu Masarykově univerzitě

Brno, 23. dubna 2013 - Masarykova univerzita dostane do pronájmu objekt na Moravském nám. 3, bývalé kino Scala. Smlouvu o nájmu schválila rada města ve středu 17. dubna 2013. Hlavním účelem pronájmu je provozování akademické, vzdělávací a kulturní činnosti nájemce včetně provozování kina. Prostory budou rovněž sloužit pro přednáškovou a výukovou činnost. Jedná se o prostor o celkové výměře 1 527,54 m² za dohodnuté nájemné 1 830 000,-Kč/rok na dobu určitou do 31. 12. 2033.

Film-a-klapka-02

„Poté, co město muselo uzavřít kino Scala z finančním důvodů a pro malý zájem veřejnosti, bylo zahájeno jednání o možném využití tohoto centrálního prostoru pro studijní a kulturní projekty Masarykovy univerzity. Jsem rád, že jsme našli s univerzitou společnou dohodu a musím říci, že město bude v maximální míře podporovat využití tohoto významného prostoru,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

„Završení jednání o pronájmu kina Scala považuji za jeden z příkladů dobré spolupráce univerzity s městem Brnem. Univerzita získá v centru Brna multifunkční sál s velkou kapacitou, který dosud postrádala. Kulturní veřejnost města pak neztratí kino s dlouhou historií, které bude přinášet filmové zážitky překračující hranice pouhé komerční zábavy,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Stavební úpravy
V rámci nájemní smlouvy dojde rovněž k některým stavebním úpravám, a to ve dvou etapách. V první etapě MU hodlá provést úpravy nutné k znovuobnovení provozu kina a další potřebné drobné stavební úpravy. Jedná se zejména o nutné úpravy v oblasti protipožární ochrany, úpravy vzduchotechniky, elektroinstalace, úpravy vnitřních komunikačních prostor, prostor kinosálu a zázemí návštěvníků i personálu. V druhé etapě MU plánuje kompletní rekonstrukci do podoby multifunkčního sálu s využitím pro přednášky, výuku, projekci kina, konference, akademické a společenské akce. Předmětem druhé etapy rekonstrukce budou kompletní opravy prostor spočívající zejména v provedení sanace vlhkosti, rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody, vybudování bezbariérového přístupu, rekonstrukce sociálních zařízení, úpravy a repase podlah, řešení akustické izolace atd.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...