Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala Knihovnou roku 2012

Brno, 29. října 2012 - Titul Knihovna roku 2012 náleží od 3. října Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). Toto prestižní ocenění Ministerstva kultury ČR získala KJM za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny, a to v kategorii „významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.“

Kniha-ctenarka-zena

„Vítězství brněnské Knihovny Jiřího Mahena v této prestižní soutěži vnímám jako její výborné vysvědčení, udělené odborníky. Je vidět, že tato instituce, fungující v Brně už přes 90 let, jde s dobou a poskytuje služby skutečně na úrovni 21. století,“ komentoval ocenění primátor města Brna Roman Onderka.

„Získaná cena je pro nás odměnou i závazkem,“ uvedla ředitelka KJM Libuše Nivnická. „Těší mě, že naše služby pomáhají dospělým i dětem s různými druhy handicapů překonávat izolovanost, umožňují přístup ke kultuře a informacím, rozvíjejí dovednosti a napomáhají jejich integraci do společnosti,“ dodala ředitelka KJM.

Cena Knihovna roku se uděluje od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnických a informačních služeb. KJM získala už v roce 2004 diplom v této soutěži za projekt Poprvé do školy – poprvé do knihovny, který se stal jednou z jejích tradičních akcí a v celé republice inspiroval mnoho dalších knihoven.
KJM věnuje kromě služeb pro širokou veřejnost soustavnou pozornost práci s klienty s různými druhy handicapů a bezbariérovosti v poskytování svých služeb. Nejdelší tradici má v KJM Knihovna pro nevidomé a slabozraké, jejíž fond slouží téměř třem stovkám registrovaných uživatelů. Nadstandardní služby poskytuje KJM i sluchově postiženým čtenářům, a to i díky zaměstnanci speciálně školenému ve znakovém jazyce.

Úspěšná spolupráce KJM s partnery se odehrává též na pobočkách knihovny. Pobočka v Líšni spolupracuje s denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. S MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6, spolupracuje pobočka v Králově Poli. Na aktivitách a projektech MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy ELPIS se již čtyři roky podílí pobočka v Židenicích. Pomocnou ruku dětem s různými typy postižení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin podává knihovna prostřednictvím projektu „Ruku v ruce“, a to formou vzdělávacích besed a společných integračních programů, s cílem snižování informačních bariér. Stěžejním výstupem projektu je unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů, který je široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách knihovny. Metodický materiál si do této chvíle stáhlo více než 140 uživatelů z řad jednotlivců i institucí. KJM rovněž realizuje odborné semináře k dalšímu vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...