Obnova stožárů veřejného osvětlení v Brně pokračuje, pořád však nestačí

Brno, 29. října 2012 - Na tři sta stožárů veřejného osvětlení obnovili během letošního jara a léta pracovníci Technických sítí Brno. Do konce listopadu, než jim další stavební práce znemožní chladné počasí, jich rekonstruují ještě zhruba sto. Přesto jde jen o poloviční počet nutných oprav, podle propočtů by se každý rok mělo v moravské metropoli opravit nebo vyměnit minimálně 1000 stožárů, aby se stav veřejného osvětlení postupně zlepšoval. A v optimálním případě by měl být v nejbližších čtyřech letech jejich počet dokonce dvojnásobný, aby došlo k zásadnímu zlepšení stavu zařízení veřejného osvětlení.

stozar-verejne-osvetleni

„Z celkového množství zhruba 33 tisíc stožárů ve městě je nezbytné v dohledné době začít s výměnou u asi 22 tisíc z nich, které jsou ve stáří 35 – 40 let,“ shrnul současný stav generální ředitel společnosti Technické sítě Jaromír Machálek.

V uplynulých letech uvolnilo město Brno peníze na výměnu 400 až 500 stožárů ročně. Protože TSB hradí úvěr ve výši 500 milionů korun určený na úsporná opatření veřejného osvětlení, ze svých prostředků bude společnost schopna zajistit obnovu 500 – 600 stožárů teprve od roku 2017. Počty obnovených stožárů se pak více než zdvojnásobí. „V současnosti hledáme ve spolupráci s Magistrátem města Brna možná řešení, jak financovat obnovu veřejného osvětlení pro následující tři roky. Proto pracujeme na projektech, aby bylo možné zažádat o dotace,“ upozornil předseda představenstva TSB Michal Chládek (ODS).

Korozi stožárů urychluje například solení v zimě nebo psí moč. Na padesát kusů ročně poničí motoristé. Vandalové často demontují a kradou dvířka, v poslední době přibývá i krádeží kabelů.

Stav stožárů prověřují pracovníci TSB pomocí ultrazvuku. Od loňského roku pak probíhá měření statiky pomocí Rochovy metody externími odborníky německé firmy Roch Services GmbH. „Na základě vychýlení stožárů speciálním zařízením se zjistí jejich stav, případně jejich špatné založení, a je možné určit, kolik let ještě nebude nebezpečím pro své okolí. Dosud jsme tímto způsobem prověřili asi 300 stožárů, v průměru u deseti procent z tohoto počtu byl zjištěn nevyhovující stav, a proto jsme přijali nápravná opatření,“ popsal provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.

Pokud se týká veřejného osvětlení, patří Brno po zásadní modernizaci k nejúspornějším městům v tuzemsku s průměrnou spotřebou elektrické energie cca 95W/světelný bod. Centrální ovládání zapínacích rozvaděčů patří k nejefektivnějším zařízením svého druhu, a to i v rámci zemí Evropské unie.

Společnost TSB, a.s. má ve správě a údržbě 39 031 kusů veřejného osvětlení a 409 kusů slavnostního osvětlení. Ve svém majetku má TSB 41 tisíc kusů svítidel a 33 tisíc stožárů, část svítidel je totiž umístěna na nosných lanech a výložnících umístěných na fasádách objektů, v podchodech nebo na stožárech dopravního podniku či společnosti E.ON.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...